”Klimatförändringarna är här och de är nu.”

Regeringen presenterade en ny satsning på miljöbudgeten tillsammans med Vänsterpartiet och tillför 5 miljarder kronor i miljösatsningar redan 2018. Det är en fördubbling sedan 2014. ”Klimatförändringarna är här och de är nu” sade Isabella Lövin därför görs den här satsningen nu.
– Vi gör nu stora strukturella satsningar för att ställa om Sverige, exempelvis riktade mot industrin och transportsektorn. Men vi gör också satsningar för att göra det lättare att ha en hållbar vardag. Det är till exempel satsningar på solceller, laddstolpar och elcyklar, säger Isabella Lövin.
Satsningarna fördelar sig över många områden som satsningar på att minska utsläppen av växthusgaser, skydd av värdefull skog och renare hav. Dessutom satsar regeringen på att städerna ska vara levande och hållbara och samtidigt ger 300 miljoner kronor på teknikutveckling för industrin.
– Vår generation ska kunna lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta och där städerna ska vara levande och hälsosamma uppväxtmiljöer. Det återstår mycket för att lyckas med det – det har under alltför lång tid underinvesterats i hållbar utveckling, säger Isabella Lövin.
Regeringen vill att fler ska pendla klimatvänligt och satsar därför 350 miljoner kronor på att subventionera miljövänliga fordon. En av satsningarna är att regeringen kan bekosta en del av elcyklar till privatpersoner så mycket som upp till 25 procent av totalkostnaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.