Klimatsmarta hyresrätter i Lund

Snart kan boende i Lund utöva miljöpåverkan på ett helt nytt sätt.

Det kommunbeställda bygget med 50 lägenheter byggs som passivhus med lokalt producerad el från solceller. Under produktionen är tanken att det ska det användas så få produkter och så lite material som möjligt.
Med hjälp av sin telefon eller genom en panel vid entrén ska hyresgästen kunna fjärrstyra belysning och apparater samt enkelt kunna följa el- och vattenförbrukning. Dessutom finns pool för elbilar, lådcyklar att låna och gästlägenhet. Hyresgästerna uppmuntras även att dela sina saker med varandra.
Beställare är Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF).
– Jag är väldigt glad att LKF får möjlighet att bygga ett så spännande projekt som detta, där våra hyresgäster får större möjlighet att bestämma hur deras vardag ska påverka miljön, säger LKF:s VD Håkan Eklund.
Håkan Ekelund klar
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde ytterligare frågor till Håkan Eklund.
Är det Lunds kommun som beställt boendet eller är det bostadsbolagets initiativ?
– Lunds kommun har haft stora ambitioner med detta område och har önskat att LKF ska ha ett spjutspets-projekt. Men det är LKF som har initierat upplägg och förslag.
Kommer det att uppföras fler liknande bostäder i framtiden?
– LKF har haft olika former av liknande projekt tidigare och erfarenheten visar att man ofta kan ta med sig erfarenheter till kommande projekt. Men ett direkt svar på frågan är att det just nu inte finns fler liknande projekt i planeringen.
Däremot har vi ett stort antal bostadsprojekt i produktion och planering. De flesta projekt har olika mål: energisnålt, billigare bostäder, olika former av kategoriboende, osv.
Blir den här sortens byggnader dyrare eller billigare att uppföra eller är byggkostnaden ungefär densamma som för ”konventionell” byggnation?
– I detta projekt finns det både inslag som syftar till att bygga billigare och enklare samt delar med teknik som tillkommer och blir dyrare, därför är det svårt att ge ett rakt svar på den frågan.
– Personligen är jag också nyfiken på om man genom att utforma bostäder från början så att de boende får möjlighet att leva miljösmart, bilfritt till exempel, kan påverka den enskildes beteende. Då måste man kanske titta på hela levnadsmönstret och inte bara bostadskostnaden.
LOU-upphandlas
När det gäller nyproduktion och större ombyggnader i LKF:s regi upphandlas dessa som enskilda projekt och intresserade entreprenörer ges möjlighet att lämna anbud. Annonsering av aktuella projekt sker alltid i en elektronisk databas enligt bestämmelserna i LOU.
Husen väntas stå klara 2019 och har tagits fram av LINK Arkitektur.
(Källor: Håkan Eklund, Supermiljö-bloggen, LKF:s webbplats.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *