Klottersanering för miljarder

Tidigare i sommar utsattes ett av Västtrafiks pendeltåg nattetid för en omfattande klotterattack. Kostnaden för sanering beräknas till 150 000 kronor. Detta är bara ett av många exempel och kostnaden för klottret uppgår till miljardbelopp i Sverige.
Västtrafik, som driver kollektivtrafiken i Västra Götaland, uppskattar att runt 40 miljoner kronor läggs på sanering av skadegörelse varje år. Det är ungefär vad det skulle kosta att starta och driva en ny spårvagnslinje i Göteborg.
Klottersaneringen av Västtrafiks tåg kostade 2012 fyra miljoner kronor.
– Tänk så mycket trafik vi kunde få för alla pengar som vi varje år tvingas lägga ut på klottersanering och reparationer, förklarade Anders Larsson, trygghets- och säkerhetsansvarig, för Göteborgs Posten den 17 juni 2015, strax efter den senaste klotterchocken i Göteborg.
Göteborgs Stad är också drabbat av klotter och har nyligen förlängt ett avtal för klottersanering, meddelar Upphandlingsbolaget i Göteborg AB på sin webbplats (2015-08-11). Avtalet fortsätter att gälla till och med 2016-09-30.
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, menar att en nedklottrad eller på annat sätt förstörd miljö upplevs som otrivsam och ful. Den kan också uppfattas som otrygg och leda till att människor tycker att området är på väg att förslummas.
Under hösten 2014 beviljade Brå ekonomiskt stöd för utvärderingen: Laglig graffiti – leder det till mer eller mindre skadegörelse och klotter? Utvärderingen, som gäller fyra lagliga väggars effekt på det olagliga klottrandet i Västerås, Norrköping, Botkyrka och Sigtuna kommun, beräknas bli klar under hösten 2016.

0 thoughts on “Klottersanering för miljarder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *