Kluster för medicinsk forskning

Region Skåne, Lunds universitet och Medicon Village satsar på att starta ett nytt forskningscentrum kring årsskiftet 2016-2017.
Infrastruktur är en begränsande faktor för många forskare och företag på grund av de höga investeringskostnaderna. Medicon Village menar sig kunna bidra med ändamålsenlig högteknologisk infrastruktur, redo att användas. Idag är delar av den avancerade infrastrukturen ledig för ett cell- och genterapicentrum uppger Kerstin Jakobsson, vice VD på Medicon Village.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick svar på några frågor från kommunikationschefen på Medicon Village, Anette Orheim.
Vem är huvudman för Medicon Village och vilken är kommunens roll (beställare, partner)? Handlar det möjligen om ett OPS (Offentligt-Privat Partnerskap)? 
–  Medicon Village är helt privatägt, det handlar inte om OPS utan aktiebolaget ägs till 100 procent av Stiftelsen Mats Paulsson stiftelse för forskning, innovation och samverkan. Övriga parter är intressenter och initiativtagare. Region Skåne och Lunds universitet sitter med i styrelsen samt hyr dessutom stora ytor på området. Kommunens roll är enbart som intressent.
Vad kan du i övrigt berätta om Medicon Village? Vilka är framtidsplanerna?
– Vi fortsätter att växa, och satsar på att via våra medlemmar skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Vi arbetar aktivt med att stödja och skapa ett fungerande innovationsekosystem, där idéer blir produkter och tjänster. Detta skapas ofta genom samverkan mellan våra medlemmar, till exempel forskare och entreprenör, entreprenörer i samverkan eller entreprenör som gör så kallade spin-offs.

Vill skapa värden
Medicon Village vill vi skapa en miljö där forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Tillsammans med medicinska forskningscentra, Biomedicinskt centrum (BMC) i Lund och Clinical Research Centre (CRC) i Malmö, samt de kommande forskningsanläggningarna, ESS och MAX IV-laboratoriet, bildar man ”en infrastruktur i världsklass och ger därmed ett stort lyft och attraktionskraft för hela regionen”, heter det på den egna webbplatsen.
Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 80 000 kvadratmeter, av vilka cirka 40 000 är laboratorieutrymmen. I anläggningen finns idag fler än 1 200 arbetsplatser i mer än 100 organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.