Knowit får beställning från Saab

Knowit har fått en beställning värd mer än 20 MSEK från Saab avseende kommunikationslösningar inför uppgraderingen av det svenska luftförsvaret.

Beställningen omfattar framtagning av en ny DLP Lv, Data Link Processor, för datakommunikationen mellan de olika enheterna i luftvärnet, en gränsytelikare (GYL LvM) för att kunna testa och simulera luftvärnsenheterna, integration samt utbildning.

– Beställningen stärker vår ställning som leverantör av kommunikationssystem både i Sverige och internationellt. Framtagandet av det nya svenska luftvärnssystemet innebär bland annat att ledningsenheter kan samordnas med Natos taktiska kommunikationslänk (Link 16), säger Mats Thorstenson, VD på Knowit Dataunit.

Arbetet kommer framförallt att genomföras i Stockholm men även i Uppsala och slutleverans kommer att ske under våren 2015.

För mer information, kontakta:
Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller Mats Thorstenson, vd Knowit Dataunit AB, 0703 78 49 08

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *