Köer på servicekontor ska bort

Tillgången på lokal statlig service till medborgare, företag och nyanlända ska stärkas i hela landet. Bland annat ska de långa köerna på servicekontoren i storstäderna bort.
Av Måns Widman
– Ibland får folk stå ute på gatan för att det inte finns plats inne i lokalerna, säger Mats Sjöstrand, särskild utredare. Den nya serviceorganisationen måste se till att verksamheten fungerar bättre i de stora orterna och att de långa köerna försvinner.
Till skillnad från i dag ska det i framtiden finnas en samlad organisation som tar hand om den statliga servicen, framgår det av Servicekontorsutredningens delbetänkande ”Servicekontor i ny regim”. Där föreslås att Statens servicecenter ska ansvara för den nya organisationen från den 1 januari 2019.
Tre myndigheter i början
Initialt ska servicekontoren tillhandahålla service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Personalen vid servicekontoren ska ha breda kunskaper inom myndigheternas verksamhetsområden.
Kontoren kommer finnas på fler ställen i landet än i dag, och fler myndigheter kommer vara representerade på dem.
– Vi har redan börjat se över hur vi på bästa sätt kan bygga upp verksamheten i samverkan med de aktuella myndigheterna. Vi har stor erfarenhet av att med gott resultat ta över och utveckla verksamheter, säger Thomas Pålsson, generaldirektör, Statens servicecenter.
Detta är ett utdrag ur en artikel signerad Måns Widman, frilansskribent. Hela artikeln kommer att publiceras i nr 1 / 2018 av OFFENTLIGA AFFÄRER.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *