Kolada samlar statistiken

Från och med 1 januari får kommuner och landsting ett nytt verktyg för jämförelser och analys.

Kolada är en förkortad beteckning för kommun- och landstingsdatabasen, och från och med årsskiftet också den nya nyckeltalsdatabas som ersätter de nuvarande verktygen Kommundatabasen och WebOr. Alla nyckeltal och centrala funktioner från dagens två system erbjuds i Kolada i ett nytt, effektivt gränssnitt.

Adressen är www.kolada.se och där samlas statistik från SCB, Socialstyrelsen, Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Dessutom finns där samtliga Öppna jämförelser, liksom den frivilliga redovisning av kvalitet i olika verksamheter som de flesta kommuner och landsting idag är engagerade i.

Kolada är en kostnadsfri tjänst som är öppen för alla. Databasen kommer att innehålla cirka 2 000 uppgifter om ekonomi, befolkning och verksamhet i samtliga kommuner och landsting, många i form av tidsserier. Bakom tjänsten står RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Källa: RKA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *