Kollektivtrafiken kan dubbleras

Med förstärkt kompetens hos upphandlande myndigheter får vi mer kostnadseffektiv kollektivtrafik, ökade chanser att nå riksdagens mål om dubblerad kollektivtrafik och dessutom mer klimatsmarta bussar och tåg.
”Här, nya regeringen, har ni möjlighet att agera!” Det menar Anna Grönlund, vice VD, Sveriges Bussföretag, i en debattartikel i Dagens Samhälle (2018-09-11).
Hon pekar på att det finns en stor outnyttjad potential i den upphandlade kollektivtrafiken. ”Många upphandlande myndigheter tror inte att det går att införa ny teknik i ett befintligt avtal, som att gå från biogas till eldrift. Men det går visst. Skåne och Sörmland har på initiativ av framsynta offentliga beställare introducerat elbussar i befintliga avtal. Inom kort sker detta även i Borås, Lidköping och Uddevalla. Med förstärkt upphandlingskompetens kan vi snabbare ställa om till mer miljösmart teknik.”

Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/outnyttjad-potential-i-upphandlad-kollektivtrafik-23783
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.