Kommun bjuder unga till ny mötesform

Växjö kommun bjuder ungdomar på middag tillsammans med kommunens politiker och tjänstemän. Syftet är att locka till dialog under nya former.

Inbjudna är ett 20-tal gymnasieungdomar, politiker och tjänstemän som får möjlighet att utbyta erfarenheter över dukade bord på Musikhuset i Växjö.

Idén till middagen kommer från det vinnande förslaget från gymnasielever som i höstas deltog i tävlingen Demokratijakten, där över 100 gymnasieelever tog sig an uppdrag och utmaningar från viktiga samhällsaktörer i Växjö. Förhoppningen är att träffar mellan beslutsfattare och unga i Växjö ska bli ett återkommande inslag.

– Beslutsfattare och unga får möjlighet att träffas på ett nytt, inspirerande sätt som kan skapa ett ömsesidigt utbyte mellan deltagarna. Kommunen får en unik chans att lyssna på och tillvarata ungdomars idéer och erfarenheter samtidigt som de unga får möjlighet att påverka beslutsfattare på lokal nivå, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Kvällen består av mingel, mat och samtal och deltagarna gör under kvällen även ett spännande rollbyte för att få perspektiv på varandras roller. Teman under kvällen är bland annat arbete, bostad och framtidsdrömmar.

– Barn och ungdomar ska mötas med respekt i den kommunala verksamheten. Växjö kommun ska skapa möjligheter till inflytande och delaktighet och barn och ungdomars engagemang, skapandeförmåga och kritiska tänkande ska tas tillvara, säger Suzana Mocevic, mångfaldssamordnare på Växjö kommun.

Källa: Växjö kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *