Kommun köper vindkraftverk

Sollentuna kommun har beslutat att köpa två egna vindkraftverk med option på ett tredje. Vindkraftverken ska placeras i en särskild vindkraftpark någonstans i Sverige. En upphandling är redan påbörjad.

Elpriserna bedöms öka i framtiden och ju högre elpris på marknaden desto större fördel är det att investera i vindkraft, konstaterar Sollentuna kommun som låtit Sollentuna Energi undersöka möjligheten att investera i vindkraft utifrån ett juridiskt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

Elen från vindkraftverken ska huvudsakligen gå till att täcka kommunens eget behov. Det finns för närvarande en skattebefrielse för den el som produceras för egen förbrukning.

– Investeringen i vindkraft är både bra för miljön en bra affär för kommunkoncernen säger Douglas Lithborn, kommunstyrelsens ordförande. Det finns en bred politisk enighet för att genomföra detta.       

Målet är att vindkraftverken ska kunna tas i drift 2014. Sollentuna kommun kommer att äga vindkraftverken tillsammans med Sollentuna Energi och Sollentunahem.

– Efter ett långt förberedelsearbete känns det nu roligt att beslutet är fattat så vi kan påbörja ett genomförande. Vi tror mycket på vindkraft och ett samägande med kommunen, säger Gösta Söderkvist, VD på Sollentuna Energi.

Sollentunas vindkraft
Ett vindkraftverk i den storlek som ska upphandlas kostar mellan 35-45 miljoner kronor och producerar cirka 8 GWh varje år. Två kraftverk skulle därmed täcka cirka 36 procent av energiförbrukningen hos samtliga kommunens verksamheter, inklusive bolagen.

Källa: Sollentuna kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *