Kommunala energikrav samordnas

Kommunernas energikrav på nya byggnader ska samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting samt Miljöstyrningsrådet. Samtidigt pågår en statlig utredning som kan komma att föreslå en nationell standard av lokala energikrav.

– Genom att samordna de olika kraven kan vi underlätta för byggbranschen och kommunerna att spara energi. Byggnader har långa användningstider och den nivå som uppnås i nybyggen påverkar energiförbrukningen långt in i framtiden, säger Jens Johansson, projektledare för byggfrågor på Miljöstyrningsrådet.

Ett förslag kommer att arbetas fram med hjälp av experter från byggbranschen, kommunerna och forskare. Förslaget kommer att vara frivilligt att använda för kommunerna.

Många kommuner ställer redan krav på att det som byggs på mark som kommunen upplåter ska vara energieffektiva byggnader, med en prestanda som är bättre än Boverkets byggregler, BBR. Många kommuner medverkar också till frivilliga överenskommelser vid byggande på annan mark. EU:s direktiv om nära-nollenergibyggnader senast 2019 för offentligt byggande och 2021 för övrigt byggande innebär också att branschen måste anpassa sig.

– Bättre samordning av kraven kan ge större effekt och förhoppningsvis underlätta för utvecklingen i byggbranschen, särskilt för småhusbyggare. Frågan är politiskt prioriterad för SKL, säger Andreas Hagnell miljöexpert på Sveriges Kommuner och Landsting.

Det måste vara lönsamt
Alltför ambitiösa kommunala energikrav har ifrågasatts av bostadsminister Stefan Attefall som även har tillsatt en utredning om en nationell standard kan ersätta de lokala initiativen.

– Energikraven måste anpassas till människors plånböcker. Självklart ska vi förbättra energieffektiviteten radikalt när vi renoverar, men någonstans går en gräns för vad som är rimligt, säger han till tidningen Byggindustrin.

Utredningen Översyn av vissa byggfrågor (Dir. 2011:100) har som syfte att underlätta byggandet i Sverige och ska redovisas i november 2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *