Kommunalt drivet hotell får vara kvar

Konkurrensverket har granskat om Oskarshamns kommuns hotellverksamhet strider mot konkurrenslagens regler.

Konkurrensverket kommer inte att fortsätta utredningen kring den hotellverksamhet som Oskarshamns kommun bedrivit genom den kommunala stiftelsen Forum och avskriver ärendet från fortsatt handläggning.

Enligt Konkurrensverkets bedömning har Oskarshamns verksamhet inte påverkat konkurrensen negativt och hotellmarknaden i Oskarshamn har de senaste åren, trots en kommunal närvaro, utvecklats kraftigt och visat på möjlighet för innovation.

Konkurrensverket har däremot inte tagit slutlig ställning till om verksamheten strider mot kommunallagens bestämmelser om kommunal kompetens. En prövning som enbart siktar på att avgöra om en kommunal verksamhet är förenlig med kommunallagens bestämmelser måste ske genom laglighetsprövning i förvaltningsdomstol – ett område där Konkurrensverket inte har möjlighet att agera.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *