Kommunen bör äga – inte hyra

I längden blir det alltid billigare för kommunen att själv bygga och förvalta fastigheter för sådana verksamheter som måste bedrivas. Annars sitter man fast i ett hyreskontrakt under en lång tid med en motpart som har ett mål: att göra vinst.

Det hävdar Emilia Bjuggren, oppositionsborgarråd (S) i Stockholm.


Emilia Bjuggren, oppositionsborgarråd (S)
i Stockholm.

– Frågan om hur vi använder våra gemensamma resurser på bästa sätt är alltid en valfråga, säger hon som svar på frågan från OFFENTLIGA AFFÄRER om S kommer att driva detta under valrörelsen 2022.

I ett debattinlägg pekar Emilia Bjuggren på trenden som innebär att kommuner slutar bygga egna idrottshallar, skolbyggnader och andra viktiga fastigheter för att i stället låta privata aktörer uppföra dessa. Därefter hyr kommunen in sig.

– Dessvärre ser vi den här trenden även i Stockholm, konstaterar Emilia Bjuggren och för ner exemplet till individnivå: Om man har råd att äga sitt boende så säljer man det troligtvis inte till någon annan för att sedan hyra tillbaka det och riskera en successivt höjd hyra över tid. Få skulle göra en sådan dumdristig affär.

Billigare i längden
I längden blir det alltid billigare för kommunen att själv bygga och förvalta dessa fastigheter, menar oppositionsborgarrådet. Hon påpekar att kommuner kan låna pengar billigare än privata företag eftersom det är förenat med låg risk att låna ut till en kommun. Fördelaktiga lån kan tas för investeringar som ska nyttjas under lång tid, till exempel skolor.

– Samma kostnad för investeringen har en privat aktör, men lånet syns då inte på kommunens balansbudget. Det innebär bara att kommunen gömmer kostnaden för sig själv. Det säger sig själv att det är ekonomiskt vansinne, framhåller Emilia Bjuggren och tillägger:

– Detta är något som allt fler kommuner börjar inse, förutom Stockholm då, där högerstyret framhärdar i sin blinda tro på att marknaden alltid löser alla problem på bästa sätt.

Dyrare lokaler, mindre välfärd
I slutändan innebär det enligt oppositionsborgarrådet att kommunens lokaler är dyrare än de behöver vara.
– Då måste kommunen antingen skära ned på andra kostnader inom vård, skola, omsorg och fritidsaktiviteter med resultatet att medborgarna får mindre välfärd. Eller så måste kommunen höja skatten för att ha råd med hyrorna till de privata fastighetsägarna. Knappast något som önskas ens av borgerliga väljare.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Emilia Bjuggren:

Du hävdar att det är ekonomiskt vansinne för kommunen att hyra lokaler, särskilt för långsiktiga verksamheter. Men kan det inte också vara ett sätt att gynna det lokala näringslivet och därmed öka skatteintäkterna?
– Det kan finnas skäl för kommuner att hyra in sig i andra fastigheter, men det får inte vara för att gynna en enskild näringsidkare, då det är olagligt. 

Har du fått några reaktioner på din debattartikel?
– Jag har främst fått positiva reaktioner kring min debattartikel från andra som oroar sig över ideologiskt slöseri med våra skattemedel. 

Kommer S i Stockholm att göra detta till en valfråga i valrörelsen 2022?
– Frågan om hur vi använder våra gemensamma resurser på bästa sätt är alltid en valfråga.
Den ursprungliga debattartikeln var införd i Dagens Samhälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *