Kommunen räknade fel vid upphandling

Uppsala kommun missgynnade ett företag vid upphandling en av ett psykiatriboende och processen måste tas om. Det fastslår förvaltningsrätten.
Uppsala kommuns egen utförare Vård & bildning vann upphandlingen av ett psykiatriboende med åtta platser, kallat Albert Engströmsgatan. Kommunen uteslöt Frösunda Omsorg AB från upphandlingen med motiveringen att bolaget angett för låg bemanning. Men enligt domstolen har kommunen gjort en felaktig beräkning vilket innebär ett brott mot likabehandlingsprincipen i lagen om offentlig upphandling. En ny utvärdering av anbuden måste därför genomföras, skriver förvaltningsrätten i sin dom.
Källa: Uppsala Nya Tidning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *