Kommuner bör få inrätta lokal ordningspolis

Det finns mycket starka skäl för att skapa en kommunal ordnings­polis, som ett viktigt led i en kraft­samling för att hejda brotts­utvecklingen och återskapa trygghet och säkerhet i Sverige.

Ulf Adelsohn.

Det menar Ulf Adelsohn, tidigare partiledare för Moderaterna och före detta finans­borgarråd i Stockholm samt före detta landshövding i Stockholms län, och Björn Eriksson, tidigare rikspolischef och före detta landshövding i Östergötlands län.

De slår fast att visionen om lokalområdes­poliser (kommunala ordnings­poliser) inte är ny. 

Speglar ett reellt behov

Med olika namn – kvarterspolis, närpolis, områdes­polis – har denna vision åter och återigen väckts till liv, just därför att den speglar ett stort och reellt behov, skriver de på debattplats i Svenska Dagbladet 2022-11-13: 

– Vi har bägge från våra tidigare liv med oss erfarenheten från att driva dessa tanke­gångar. En av oss från projektet ”Lugna gatan” i Stockholm, och en från dåvarande Rikspolis­styrelsens satsningar i början av 1990-talet på lokalt ordnings- och trygghets­skapande arbete.

Hundra procent lokala

Debattörerna menar att den typen av lokala ordningspoliser ska vara ”hundra­procentigt avdelade för sitt eget område och ska inte få ryckas i väg titt som tätt till annat polisiärt arbete”.  Tyvärr sker detta i dag mer ofta än sällan, tillägger de. 

Adelsohn och Eriksson tror att kommunala ordnings­poliser, ständigt på plats i sitt eget lokala område för att där lära känna invånare och aktiviteter, har bättre möjligheter att identifiera faror och risker innan dessa vuxit sig stora och svårhanterliga. 

Just därför kan de också göra viktiga brotts­förebyggande insatser, vida bättre än de poliser, stationerade på annan ort, som bara emellanåt hinner göra ett kort patrullerings­besök i det berörda området, tänker artikelförfattarna.

Beslutsam satning

De berömmer Sveriges nya regering som de menar avsevärt har skärpt tonen i den politiska debatten om hur kampen kan stärkas mot gäng­kriminalitet och annan organiserad brottslighet i syfte att återge lokal­samhället ordning, trygghet och säkerhet. 

– Det är bra, men utan en målmedveten och beslutsam satsning på en särskild, lokalt ansvarig kommunal ordnings­polis blir denna brådskande restaurering av rätts­samhället inte komplett, menar debattörerna.

De avslutar:

I och med förstatligandet 1965 förlorade polisen mycket av sitt kommunala fokus: lokal person­kännedom och kunskap om lokala förhållanden av vikt både för att förebygga och ingripa mot ordnings­störningar och -förseelser såväl som mot grövre brott. Den förlusten måste åtgärdas snarast.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *