Kommuner bra på energieffektivisering

Svenska kommuner är långt bättre än storföretag på energieffektivisering, men sämre på att följa upp om projekten varit lönsamma. Hela 28 procent av kommunerna vet inte om energieffektiviseringarna varit lönsamma.
Detta enligt en aktuell undersökning av energispecialisten Schneider Electric.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Rikard Westerlund, Sales & Business Development Manager på Energy & Sustainability Services, Schneider Electric.
Vilken är huvudorsaken till att närmare hälften av kommunerna lyckats med 50-procentiga minskningar av energianvändningen, enligt din uppfattning?
– Jag tror att SABOs Skåneinitiativ har varit bidragande till detta. Jag tycker även att det kan vara värt att nämna att Sveriges kommuner och allmännyttiga bostadsbolag genomfört över 100 så kallade EPC-projekt (energiprojekt med garanterade besparingar) under de senaste tio åren, vilka på ett kostnadseffektivt och säkert sätt i snitt minskat energianvändningen med cirka 20 procent Här har vi genomfört cirka hälften av alla projekt och övriga aktörer som gjort resten är framförallt Siemens, Caverion och Rejlers.
Kommuner är bättre än storföretag på energieffektivisering, men sämre på att följa upp lönsamheten i projekten. Hur kan de bli bättre?
– Min bedömning är att utmaningen som många kommuner och stora företag har ofta inte är avsaknad av mätning/data, utan snarare hanteringen av denna. De har t.ex. för många databaser och system där de hämtar information för att följa sin verksamhet. Det kan vara en för energiuppföljning, en för IMD, en för temperaturmätning, en för drift/styr osv… För att på allvar kunna följa lönsamhet i projekten behövs ett strukturerat och samlat arbetssätt och ett enkelt verktyg i vilket man kan aggregera all data och visualisera den på rätt sätt. Som Resource Advisor.
Vad vill du säga i övrigt kring detta?
– Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen innebär att alla stora företag måste genomföra en energikartläggning av hela verksamheten (fastighet, process och transport) och rapportera in detta till Energimyndigheten under kvartal ett 2017. Tanken är att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Detta är ett ypperligt tillfälle för kommuner och stora företag i Sverige att snabba upp sitt energiarbete!
– Just nu finns det även bidrag att söka för åtgärder som på ett eller annat sätt sänker utsläppen av koldioxid (CO2), detta genom det så kallade Klimatklivet. Även detta måste kommuniceras till alla Sveriges företag som en ypperlig chans att få statliga pengar för att prioritera investeringar i verksamheten som även främjar vår miljö och hjälper oss att nå våra energimål!
– Det finns mycket pengar att vinna genom att prioritera investeringar inom energi- och hållbarhet; både genom minskade kostnader men även genom ökade intäkter – kommuner, företag och i slutänden även konsumenterna – väljer mer och mer hållbara alternativ, och agerar man inte som företagare på denna trend är man rökt i framtiden. Vi stöttar företag över hela världen på en strategisk nivå med att agera på denna trend.
Fakta: Energiindikatorn är en undersökning som bygger på telefonintervjuer med ekonomi- och miljöchefer för 100 svenska kommuner och 100 svenska energiintensiva företag (branscherna el & energi, fastigheter och industri) med minst 100 miljoner kronor i omsättning.

0 thoughts on “Kommuner bra på energieffektivisering

  1. Håller helt med den personen på Schneider Electric när han säger ”min bedömning är att utmaningen som många kommuner och stora företag har ofta inte är avsaknad av mätning/data, utan snarare hanteringen av denna”
    Jag upplever samma sak på mit bolag där vi har otroligt mycket information men i vilken vi saknar struktur, och har vi inte strukturen så kommer vi heller inte kunna utnyttja datan om våra fastigheter för att göra rätt bedömningar. Jag har ingen läsning på hur man generellt löser ett sånt problem, men visst borde det finns smarta system som kan lösa det problemet. Sen så måsta man också ha en vilja och vision att faktiskt frigöra resurser som kan arbeta med dessa typer av frågor – det handlar i slutändan om vår miljö och gemensamma värld som vi använder oss av. Kan man få numret till de som ni på har pratat med så att jag kan be min chef ringa dem?

  2. Nästan alla kommuner och landsting har även deltagit i Energimyndighetens program Energieffektiviseringsstödet, där de har fått stöd för att göra en energieffektiviseringsplan samt följa upp sin energianvändning 2010-2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.