”Kommuner bunkrar statsbidrag”

I stället för att använda statsbidraget i välfärden under 2020 som regeringen avsåg, väljer många kommuner att lägga pengarna på hög. Det hävdar Joakim Jonsson (S), oppositionsråd i Sollentuna kommun. OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat honom.

I en debattartikel i Expressen ifrågasätter han om detta var syftet när regeringen sköt till 28,5 miljarder kronor i statsbidrag.


Joakim Jonsson (S), oppositionsråd i
Sollentuna kommun.

– Var inte alla riksdagspartier rörande överens om att pengarna behövdes akut för att kommunerna och regionerna skulle klara av att upprätthålla välfärden?  Man kan också fråga sig hur kommunsektorn ska kunna motivera fler generella statsbidrag i framtiden, när många struntar i att stärka välfärden och i stället lägger pengarna på hög, förklarar oppositionsrådet.

Sänker skatten
Som exempel nämner S-politikern Huddinge där kommunen kostar på sig att sänka skatten 2021. Och i Sollentuna fördubblar den styrande majoriteten överskottsmålet nästa år, från 1,1 till 2,8 procent.

Debattören avslutar:
– De närmaste veckorna klubbas nästa års kommunbudgetar runtom i Sverige. Inför det hoppas jag att styrande kommunpolitiker tar sig en rejäl funderare på var pengarna gör mest nytta för att skapa en starkare och tryggare kommun.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick en intervju med Joakim Jonsson med anledning av hans debattartikel och det som framförs i den.

Är det inte bra att kommunerna ”samlar i ladorna” så att man kan tackla de svåra år som enligt prognoserna oundvikligen är på väg?

– Självklart ska kommunerna gå med överskott, därför föreslår S en höjning av överskottsmålet i Sollentuna nästa år från 1,1 till 1,5 procent. På så vis säkerställer vi den långsiktiga finansiering av välfärden samtidigt som vi har råd med nödvändiga investeringar i trygghet, jobben och äldreomsorgen 2021.

– Styret föreslår istället att mer än fördubbla överskottsmålet till 2,8 procent 2021. Det tycker vi är en olämplig prioritering i ett läge där kommunen har allvarliga problem med brottslighet, ökad arbetslöshet och en hårt ansatt äldreomsorg.

På vilket sätt har välfärden blivit lidande i de kommuner som du nämner? 

– I Sollentuna går socialnämnden med enorma underskott vilket bland annat lett till att det tar mer än dubbelt så lång tid som Konsumentverket rekommenderar att få hjälp med skuldrådgivning.

– Sollentuna har också genomför stora besparingar på äldreomsorgen som innebär att färre kan kvalificera sig för att få hemtjänst eller plats på särskilt boende. Hemtjänstens besök har kortats ner vilket lett till minuthets för de anställda och sämre kvalitet i omsorgen för de äldre.

Du skriver att ”i Sollentuna passar styrande moderater på att mer än fördubbla överskottsmålet nästa år från 1,1 till 2,8 procent.” Sollentuna leds ju av moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna och centerpartiet. Står inte hela koalitionen bakom beslutet om överskottsmål? Vilket överskottsmål har Socialdemokraterna i Sollentuna?

– Alla majoritetens partier står bakom förslaget. Socialdemokraterna föreslår en höjning av överskottsmålet till 1,5 procent nästa år vilket ger ett genomsnitt på 2,5 procent för perioden 2021-2023.

Något mer du vill tillägga?
– Ansvarsfull ekonomi handlar om att både planera för framtidens behov och se till att man klarar de utmaningar man har här och nu. Inför 2021 utmanas många kommuner av en ansträngd äldreomsorg och ökande arbetslöshet i spåren av Coronapandemin. Många har dessutom allvarliga problem med brottslighet. Då gör statsbidragen bättre nytta i verksamheterna än i rekordhöga överskottsmål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *