Kommuner får tillbaka pengar

Kommuner som felaktigt fakturerats av en centralt upphandlad leverantör kan nu få tillbaka pengar. Hittills har 28 drabbade kommuner kunnat återkräva skattemedel.
Det var i februari 2017 som det upptäcktes att knappt hälften av Sveriges kommuner betalat fakturor från en leverantör som inte justerat sin prislista enligt ett ramavtal som SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) utformat.
Enligt företaget Inyett har konsekvensen av den uteblivna prisjusteringen har orsakat att miljontals kronor felfakturerats under flera år, ofta med belopp 40 procent dyrare än avtalat.
Under konceptet ”samhällshjältarna” har bolaget hittills hjälpt 28 drabbade kommuner att kräva tillbaka skattemedel från leverantören, vid ett tillfälle 600 000 kronor för en enda kommun.
– Totalt har vi hittills hjälpt kommuner att tillsammans åberopa 1,6 miljoner kronor säger Jone Sølvik, VD och partner på Inyett till OFFENTLIGA AFFÄRER och fortsätter:
– Att erbjuda den här typen av hjälp till våra kunder inom offentlig sektor är fantastiskt roligt och givande, och helt i linje med vår drivkraft att finnas för våra kunder i deras vardag.

Felfakturering är vanligt
Att offentliga verksamheter överdebiteras från sina leverantörer är enligt Inyett vanligt och flertalet kommuner har därför valt att anlita bolaget för fler större granskningsarbeten.
– Kommuner vill såklart inte bli lurade. Ett avtal är ett avtal. Att fler kommuner börjat granska fakturor på rad- och artikelnivå är en konsekvens av att problemet är utbrett men beror också på att revisonsbyråer gör allt fler granskningar av avtalslojalitet för att se hur kommunerna följer avtalen och de prislistor som ingår, fortsätter Jone.
Inyett har nu som mål att hjälpa alla svenska kommuner. Ju fler som säkrar upp, desto fler sparade skattekronor.
I det nu aktuella fallet med felfaktureringar på ett ramavtal är har 120 kommuner avropat på avtalet och skulle kunna åberopa felfakturerade pengar. Det kan enligt uppgift röra sig om runt sju miljoner kronor med det genomsnitt som hittills framkommit i Inyetts granskning.

Fakta
Helsingborgsbaserade Inyett hjälper idag drygt 200 svenska kommuner med automatiserad ekonomisk internkontroll och att uppmärksamma felbetalningar och transaktioner till oseriösa aktörer.
Bilden: Jon Sølvik, VD och Partner på Inyett. Foto: Inyett.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.