Kommuner flitiga användare av Facebook

En enkätundersökning visar att strax över 60 procent av kommuner, landsting och regioner använder sociala medier i sitt arbete. Dessutom planerar de flesta som inte redan kommit igång att börja.

 

Pressmeddelande

Monica Björklund Aksnes, kommunikationsdirektör på Sveriges Kommuner och Landsting– Det finns ett stort intresse för hur kommuner och landsting använder social medier. Med denna enkät samlar vi ihop data som vi nu ska analysera djupare och bearbeta så att kommunerna och landstingen på bästa sätt kan ta del av resultaten och varandras erfarenheter, säger Monica Björklund Aksnes, kommunikationsdirektör på Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommuner och landsting är redan flitiga användare av sociala medier då strax över 60 procent av både kommunerna och landstingen har en närvaro på något socialt media. Dessutom planerar de flesta av de som inte redan använder sociala medier i sitt kommunikationsarbete att börja använda det. Inget av de landsting som svarat, och bara 10 procent av kommunerna i enkäten, svarar uttryckligen att de ”inte kommer att använda sociala medier”.

Av de medier som används är Facebook är det mest använda följt av YouTube, Twitter och bloggar.

– Hos kommunerna är det, förutom till exempel en central Facebooksida vanligast att man använder sociala medier inom kultur, fritid och skola, säger Monica Björklund Aksnes.

De två användningsområden som är det huvudsakliga skälet för närvaro i sociala medier är dialog med medborgarna och att använda dessa kanaler för nyheter. Men sociala medier är också i många fall ett omvärldsbevaknings- och rekryteringsverktyg.

– Från enkäten kan vi som väntat se att det fortfarande finns en viss tveksamhet vad gäller det juridiska läget. Där har vi på SKL tidigare presenterat ett juridiskt PM och ett förslag på checklista och vi fortsätter att följa utvecklingen på det området, säger Monica Björklund Aksnes.

Men ett tydligt råd från många av de som svarat är att man måste våga pröva sociala medier.  

– Många svarar att man måste tänka efter varför man gör det men att man måste våga pröva sociala medier. Som en svarande skrev, ”det är inte så farligt och läskigt som man tror”, säger Monica Björklund Aksnes.

 

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *