Kommuner och landsting – morgondagens vinnare?

Oavsett mörka eller ljusa skyar på den finansiella himlen står hela den svenska arbetsmarknadens organisationer och företag inför en stor utmaning de kommande åren. Rekordgenerationen som föddes på 1940-talet håller på att gå i pension, år 2014 har samtliga 40-talister fyllt 65 år. Parallellt med detta ska stora ungdomskullar födda på 1980- och 1990-talen göra sitt intåg på arbetsmarknaden.

Med anledning av denna utmaning anordnade managementkonsultbolaget Ekan ett seminarium riktat till dagens och framtidens ledare. Anna Dyhre, aktuell med boken Sustainable Employer Branding – Guidelines, Worktools and Best Practices, var inbjuden som inspirationstalare. De stora arbetsgivarna inom såväl offentlig som privat sektor fanns på plats.

Jag utvecklas inte här. Tack för kaffet!

Riktigt så enkelt kan dagens unga inte beskrivas, men de säger ifrån på ett annat sätt än sina äldre kollegor vilka oftast bitit ihop och satt plikten framför allt. Anna Dyhre delade under eftermiddagen med sig av många kloka tankar och idéer kring hur företag och offentlig sektor bör agera för att lyckas attrahera morgondagens stjärnor. Bland det viktigaste är att organisationerna måste bli bättre på att kommunicera och förklara varför du ska arbeta just här. Attribut som vad företaget står för och dess värdegrund lyfts fram som viktiga. Det gäller att kunna visa omvärlden vad organisationen bidrar med i stort. Arbetar du exempelvis i en kommun är du ju samtidigt med och bygger framtidens samhälle, en aspekt som sällan lyfts upp. Dessutom menar Anna Dyhre att det inom denna typ av arbeten kommer att ske ett stort intresseuppsving då många unga drömmer om just meningsfullhet och att göra skillnad med sitt arbete. Här har kommuner och landsting en stor potential där det gäller att visa upp vilka olika yrken och arbetsuppgifter de kan erbjuda.

Anna berättar också om vikten av att ha förebilder i den egna organisationen liksom att skapa en känsla av möjligheter som erbjuds. Vetskapen om att de finns väger tungt hos dagens unga. Hon menar nämligen att strävan efter pengar och prylar inte är lika viktigt längre i takt med ett ökat välstånd i samhället. Självförverkligande lockar dagens unga vilka ofta är otåliga och tror och hoppas att gräset är grönare på andra sidan, hos nästa arbetsgivare.

Stora möjligheter för den som agerar nu

Dag Larsson, VD på Ekan, lyfter upp möjligheterna som generationsskiftet rymmer. Företag och organisationer måste ständigt utvecklas i takt med förändringar i omvärlden. Den närmaste perioden kommer vi att nå en tipping point som innebär att de nya rekordgenerationerna överstiger de tidigare till antalet. I denna tid sammanfaller tre faktorer som är viktiga förutsättningar för utveckling nämligen att behovet, viljan och pengarna finns.

Dag menar vidare att marknadsföring av dig som arbetsgivare är en del av lösningen. Men det räcker inte med att bara locka till sig unga talanger. Hur ska du få de lättrörliga yngre medarbetarna att stanna kvar i organisationen och ta över stafettpinnen? Nyckeln till framgång är att anpassa företagets alla delar till de nya förutsättningarna. Det innebär att rusta organisationen inom områden som styrprinciper, ledarskap, arbetssätt och organisationsformer. Att forma en målbild för framtiden och en plan för hur organisationen ska ta sig dit.

Malin Wennebro, marknads- och affärsutvecklingsansvarig på Ekan, är med sina 30 år själv ett exempel på vad generationsväxlingen har att bjuda. Sedan 2008 sitter hon med i företagets ledningsgrupp. På frågan vad som fått henne att stanna hela sex år på Ekan säger hon utan tvekan utvecklingsmöjligheter, en känsla av att kunna bidra och sunda värderingar i företaget, inte minst.

Att utmaningarna finns råder det enighet om bland seminariedeltagarna. Det märks inte minst på många igenkännande skratt. Susan Ritheim Olsson, Kungsbacka kommun, tillägger:

– Anna Dyhre satte ord på saker man tänkt men inte definierat så klart. Klart är att vi måste tänka annorlunda kring karriärvägar för att lyckas erbjuda utmaningar till den nya generationen.

Hur väl rustad är din organisation?

I syfte att få klarhet i hur väl rustade svenska organisationer står inför generationsväxlingen kommer Ekan att genomföra en benchmarkingstudie under hösten. Att identifiera utmaningar och lyfta fram goda exempel är minst lika viktigt. Ett första steg till förändring är att veta var man står idag, menar Malin Wennebro och bjuder in till medverkan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *