Kommuner och landsting väljer SKI

När domstolen och Konkurrensverket ifrågasätter inköpscentralens affärsmodell gör kommuner och landsting enad sak och skickar in sina förstärkta intresseanmälningar om att man vill ha möjlighet att avropa från SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) avtal.

SKI skriver i ett pressmeddelande att på knappt tre månader och en semesterperiod emellan, har inte mindre än 97 procent av alla kommuner, landsting och regioner skickat in en förstärkt intresseanmälan till inköpscentralen.

– Detta är en succé och ett bevis på att man inte bildar och driver en egen inköpscentral om man inte har en seriös avsikt att använda avtalen, säger Thomas Idermark, vd på SKI.

Uppslutningen är lika stor från landstingen och regionerna som kommunerna. Arbetet går nu vidare med att ta in intresseanmälningar från de kommunala bolagen och att dubbelkontrollera med de fåtal kommuner, landsting och regioner som ännu inte gjort förstärkta intresseanmälningar. Drygt 70 procent av de som anmält intresse har dessutom uttryckt att man vill ha möjlighet att avropa från samtliga avtal från SKI.

– Vi startar nu nya annonseringar av upphandlingar och avser att successivt under hösten arbeta ikapp den liggande upphandlingsplanen. Det kommer att bli förseningar men vi prioriterar de viktigaste upphandlingarna och hoppas därmed kunna minimera effekten för våra kunder, säger Thomas Idermark.

Källa: SKL Kommentus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *