Kommuner revolutionerar AI

Febril aktivitet rådde inför EU:s nya datalagringsregler. Vissa pekade på att mycket i GDPR redan gällde med PuL, medan andra såg risker för stora viten och skadestånd om man inte hittar helt nya sätt att säkra sin informationshantering.
Klart är att mycket arbete krävs för att uppfylla de nya reglerna, både idag och löpande framöver. Delar av kommunsektorn har därför tagit initiativ till en gemensam lösning för den ostrukturerade data som bygger på artificiell intelligens (AI).
– En fråga som lyfts i och med de nya reglerna är hur man får en effektiv screening av allt material som redan samlats in, säger Michael Carlberg Lax, CIO Skellefteå kommun. Utan någon form av automation skulle det krävas enorma mängder manuellt arbete för att gå igenom det som lagrats i fritext och dokument utanför verksamhetssystem, tid som istället skulle kunna användas för att leverera en bättre service till kommunens invånare.

Kommunal samverkan
Sambruk, som arbetar med kommunal samverkan, genomförde därför ett projekt för att ta fram en tydlig vision för vad som behövde åstadkommas. Utifrån den visionen har Aigine skapat en lösning som är tänkt att underlätta GDPR-arbetet både idag och över tid.
Lösningen behövde kontinuerligt bli bättre av sig själv, så att besparingar både kan ske genom att dela kostnader och gemensamt uppnå en förfinad tjänst. Dessutom var det nödvändigt att begränsa kostnadsdrivande konsult- och projekttid. Höga kostnader skulle göra att färre kommuner kunde delta, vilket skulle påverka lösningens förmåga att lära sig och därmed mot kvaliteten på lösningen.

Misstänkta dokument
– Eftersom personuppgift är ett föränderligt begrepp i GDPR behövde vi självlärande AI för att filtrera ut misstänkta dokument, säger Aigines VD Karl-Oskar Brännström. Det var också viktigt att handläggarna fick stöd av AI då den lagliga grunden skulle anges, så att inte allt arbete behövde utföras av jurister.
En annan utmaning var att det inte var aktuellt att använda traditionell AI, dels för att det kräver tusentals timmar i träning, men framför allt för att den levereras som molnlösning och det därmed skulle innebära en oacceptabel hantering av data man inte vet vad den innehåller.

Karl-Oskar Brännström, vd, Aigine.

Har jobbat hårt
–Vi har jobbat hårt det senaste året med att samla ihop kompetenser och resurser från olika aktörer, berättar Karl-Oskar Brännström. Vi har byggt ihop IBM:s Watson, finska Elinars AI Miner och utvecklat ett nytt gränssnitt för att ge ett verkligt stöd till handläggarna.
Lösningen inte bara filtrerar alla filer och dokument, utan etablerar också processer, workflow, användargränssnitt och ger ett konkret handläggarstöd i arbetet med att säkra data.
– Aigine erbjuder en ny, avancerad och skräddarsydd tjänst för att lösa problemet med inventering och juridiskt korrekt hantering av personuppgifter i ostrukturerad data, säger Robert Rinde, säkerhetschef på Pulsen. Det ska bli intressant att följa utvecklingen och kundernas tillämpningar av produkten.

Färsk masteruppsats
Robert Rindes bild bekräftas också i en helt färsk masteruppsats vid Lunds universitet, som inte har lyckats hitta någon liknande systemarkitektur i vare sig den akademiska litteraturen eller på marknaden.
Arkitekturen innebär att en del av AI-motorn läggs lokalt hos kommunen för att garantera att ingen data lämnar kommunens driftmiljö. Alla kommuner bidrar till att träna gemensamma kognitiva förmågor. Man får nyttan av erfarenheterna utan att behöva lämna ut den underliggande datan.

Lanseras av IBM:s åteförsäljare
Lösningen Aigine lanseras nu via IBM:s återförsäljare till både offentlig och privat sektor och enligt simuleringarna är det möjligt att uppnå 97-99 procents effektivisering. Rent praktiskt innebär det att det som skulle tagit hundratals manår nu kan utföras en bråkdel av tiden. En stor arbetsinsats krävs fortfarande för att uppfylla kraven i GDPR, men den utmaningen blir möjlig genom att fler personer kan dela på bördan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *