Kommuner riskerar att bryta mot regler vid nybyggnation

Varje år investerar kommuner och byggföretag miljardbelopp i så kallade allmänna anläggningar. Det handlar om allt från lekparker till anläggningar för vatten och avlopp. Kommunerna riskerar att bryta mot både upphandlings- och statsstödsreglerna eftersom vägledande domstolspraxis saknas.
Upphandlingsmyndigheten har därför utrett frågan och ger vägledning om hur reglerna bör tolkas och tillämpas.
När kommuner och byggföretag utvecklar markområden för att bygga bostäder görs även investeringar i exempelvis gångvägar, parkeringsplatser, vatten och avlopp och skolor. Byggföretagen uppskattar att 5–10 procent av de totala investeringskostnaderna vid nybyggnation går till allmänna anläggningar.
Det saknas vägledande praxis från landets högsta domstolsinstanser. Därför är det oklart om, och när, dessa miljardinvesteringar är upphandlingspliktiga. Upphandlingsmyndigheten har utrett frågan och kan nu ge vägledning.
– När ett byggföretag, mot någon form av ersättning, utför en prestation till en kommun blir upphandlingsreglerna aktuella. Därför är det viktigt att Upphandlingsmyndigheten kan ge vägledning till kommunerna och byggföretagen om hur reglerna bör tolkas och tillämpas, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.
Eftersom uppläggen ser ut på många olika sätt måste upphandlingsfrågan bedömas från fall till fall. Upphandlingsmyndighetens vägledning redogör för hur olika typfall bör bedömas och hjälper aktörerna att avgöra när dessa är upphandlingspliktiga.
När kommunen äger marken och står för utbyggnadskostnaderna är allmänna anläggningar normalt upphandlingspliktiga. Men även när en privat aktör äger marken kan de allmänna anläggningarna behöva upphandlas. Det behöver inte röra sig om betalning för att det ska handla om ett avtal som kommunen bör upphandla.
– Ersättning kan även vara exempelvis anpassat mark- och fastighetspris eller återförsäljning av ett exploateringsområde till ett högre värde än det ursprungliga, säger Anders Asplund, chefsjurist Upphandlingsmyndigheten.
Upphandlingsmyndigheten vägleder sedan 2018 även om statsstödsfrågor. Om ersättningen från kommunen ger ett företag en fördel gentemot andra aktörer på marknaden kan det vara fråga om ett statsstöd. Ett sätt att undvika otillåtet statsstöd vid exploatering är att säkerställa att transaktionerna sker till marknadspris.
– En annonserad konkurrensutsättning enligt upphandlingsreglerna säkerställer i princip att kommunen inte riskerar att bryta mot statsstödsreglerna vid nybyggnation, säger Björn Skarp, statsstödsspecialist, Upphandlingsmyndigheten.
Statsstöd som inte godkänts av Europeiska kommissionen är som utgångspunkt otillåtet. Den som tar emot otillåtet statsstöd riskerar att bli återbetalningsskyldig.
Upphandling av allmänna anläggningar och samhällsfastigheter vid exploatering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *