Kommuner slår ut sociala företag

– Vad är det som händer runt om i landet? Kommunerna öppnar näringsverksamheter på ort efter ort. Det är loppisar, kaféer, tvätterier, antikvariat, cykelverkstäder, tryckerier, handelsträdgårdar, hunddagis, syateljéer, biltvättar, snickerier och klottersanering – allt med drift i offentlig regi, i öppen och ogenerad konkurrens med lokala småföretag.
Det hävdar företrädare för Certasf som är den svenska branschorganisationen Certifierade Arbetsintegrerande Sociala Företag ek. för. Målet är att få Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbund, regioner och kommuner att via Reserverade kontrakt eller andra upphandlingar med sociala hänsyn, samarbeta med certifierade arbetsintegrerande sociala företag.
På krigsstigen
Nu är organisationen på krigsstigen eftersom man upplever en osund konkurrens från kommunalt håll. De sociala kooperativen har i många år varit inriktade på att driva näringsverksamheter som kan utföras utan krav på formell utbildning. Men när kommunerna nu i snabb takt öppnar liknande verksamheter, gör de det med ekonomiska förutsättningar som andra företagare aldrig kommer nära, menar branschföreträdarna.
De pekar på att bakgrunden till de snabbt framväxande kommunala näringsverksamheterna kan anas från flera håll. De framhåller att regeringen påskyndat utvecklingen genom de subventionerade anställningsformerna Extratjänster, och dess efterföljare Introduktionsjobb.
Möjlighet till intäkter
Genom sådana subventionerade anställningar får kommunerna intäkter för människor som de annars skulle betalat försörjningsstöd för. Motkrav från Arbetsförmedlingen är att kommunen ordnar sysselsättningar i de kommunala verksamheterna.
Debattörerna tar Uppsala kommun som ett av många exempel. När Uppsala tackade ja till 700 människor i Extratjänster, kunde dessa knappast få jobb på kommunkansliet. I stället påskyndade Extratjänsterna framväxten av cykelbutik, snickeri, handelsträdgård, loppis och annat i kommunal regi. Liknande sker på andra håll runt om i landet.
Vitsen med sociala kooperativ
Branschföreträdarna skriver: ”Vitsen med sociala kooperativ är just empowerment, att många är med och äger och tar plats i styrelsen i det gemensamma företaget – för att på så vis växa, utvecklas och få ökad kompetens. Det är det vår bransch syftar till – att såväl människorna som företaget ska växa.”
Debattörerna avslutar:
– Vi vill uppmana regeringen att se över kommunallagen. Det är inte rimligt att småföretagare tillika sociala företag ska behöva leva i öppen konkurrens med den kommun de själva bor och betalar skatt i.

Källor/fakta
Ovanstående artikel baseras på uppgifter publicerade i en debattartikel i Dagens Nyheter (2019-08-13) och var undertecknad av Fredrik Bergman, ordförande i Street minds, Lelle Karlsson, styrelseledamot i Certasf och social entreprenör, Lena Lago, styrelseledamot i Certasf och social entreprenör, Pernilla Svebo, vd i Vägen ut kooperativen.
Artikelförfattarna utgör styrelsen för branschorganisationen Certifierade ­arbetsintegrerande sociala företag (Certasf), en branschorganisation för den typen av sociala företag i Sverige.
Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att kvalitetssäkra Arbetsintegrerande Sociala Företag genom certifiering och arbeta med utvärderingar, utbildning och validering för att underlätta utveckling av branschens samarbete med offentlig sektor och företag.
Källor: DN Debatt och Certasf (certasf.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.