Kommuner vill få in sociala företag

Ett antal kommunalråd i Dalarna och Gävleborg har mötts för att lyssna på upphandlare som berättat om sociala krav och sociala företag.
– Alla pratar om detta just nu, berättar Johan Almesjö, förbundsdirektör på Inköp Gävleborg, för OFFENTLIGA AFFÄRER. Han är en av initiativtagarna till mötena.

Nyligen deltog han på Upphandlingsdagarna och konstaterade att det talas mycket om strategisk upphandling, liksom även om hantverket. En strategisk utmaning är enligt Johan Almesjö att bättre tillvarata den kraft som finns bland arbetslösa och människor i utanförskap. Här har de sociala företagen en viktig roll att spela, bland annat genom att delta i anbudsgivning och vinna kontrakt med kommuner, landsting och staten.
Den 6 februari hölls i träff för politiker där bl.a. Johan Almesjö och Anders Karlin, chef på UpphandlingsCenter, ett samarbete mellan flertalet dalakommuner på inköpsområdet.
Frågeställningarna handlade om vad sociala krav är, vad lagen tillåter på området och hur sociala företag kan få en plats som anbudsgivare och leverantörer i den offentliga upphandlingen. I oktober ska man ha en avstämning på området och se hur långt man kommit i processen.
Sociala företag har en inneboende kraft som vi bör ta tillvara, menar Johan Almesjö, som tidigare varit både biträdande länsarbetsdirektör i Gävleborg och länsdirektör på Försäkringskassan i Gävleborg.
Jag har sett att det finns en outnyttjad kraft i samhället. Vi är bra på sociala skyddsnät med skattemedel, men har kanske glömt bort den kraft som finns, förklarar han.
I sin blogg skriver Johan Almesjö den 13 februari 2015 att Gävleborgs län idag har ett utanförskap som är ett av de största i landet och ”frågan man måste ställa sig om det är ett hot eller om det är en outnyttjad resurs som ger oss en möjlighet i framtiden”. Johan Almesjö skriver att han ser det som en möjlighet att utnyttja så mycket bättre än vad som görs idag.
Risker som målas upp med undanträngning av traditionella företag bedömer han som minimalt. Kanske är det ur ett samhällsperspektiv rätt att konstruera affärer där ett socialt företags förtjänster vägs in i värderingen av de effekter själva företagsformen ger, reflekterar förbundsdirektören.
– Frågeställningen är het men jag tror att det är viktigt att våga värdera även den, för det finns såväl vinster för individ, företag och samhälle att hämta i detta, menar Johan Almesjö.
Hur ser då kommande steg ut i den offentliga affären med utgångspunkt från att ha hög social ambition i din region?
– Lagstiftningen utvecklas till att möjliggöra att krav ställs i en högre grad än idag. Exempel på uppdrag med högt ställda sociala krav blir alltmer vanliga, det goda exemplets makt kommer att öka. Sociala företags förmåga att möta de krav som det innebär att vara leverantör till offentliga köpare kommer att förbättras, tror Johan Almesjö.
Hans övertygelse är att den oanvända kraften i dagens utanförskap kommer att betraktas som en tillgång i jakten på att vara ”regionen för det goda livet”.

0 thoughts on “Kommuner vill få in sociala företag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *