Kommuner vill se medborgarna i fokus

Fler svenska kommuner väljer att satsa på sina kontaktcenter i syfte att utveckla dialogen med sina medborgare.
Sex svenska kommuner väljer nu företaget Brilliant för att satsa på att driva en medborgarfokuserad utveckling: kommunerna Skövde, Gnesta, Hedemora, Linköping, Varberg, samt Malmö stad.
Brilliant erbjuder undersökningar som ger insikter om vad medborgarna tycker, samt organisationsutveckling. Allt för att stärka medborgardialogen för framtida utveckling i dessa kommuner.
– Vi är glada över att få välkomna dessa inspirerande kommuner till Brilliant. Deras medborgarsatsning är tydlig. Tillsammans kan vi utveckla deras kontaktcenter och göra det ännu mer tillgängligt för medborgarna, säger Helena Frennmark, affärsområdeschef på Brilliant.  Till OFFENTLIGA AFFÄRER förklarade hon i nr 2 / 2019 att gensvaret från kommunerna gällande att använda invånarna som verktyg för att utveckla digitala tjänster är väldigt positivt.
Vad har kommunerna investerat i?
– Kommunerna har investerat i Brilliants digitala verktyg Brilliant Navigator som ska hjälpa dem att genomföra medborgarundersökningar. På så sätt kommer kommunernas kontaktcenter både att mäta och analysera/följa upp kommunens kontakt med medborgarna.
Den data/analys som kommunerna via mätningarna får tillgång till – medborgarnas åsikter – kommer att ligga till grund för hur kommunens kontaktcenter ska utvecklas. Det resulterar i en medborgardriven utveckling.
Är det någon av kommunerna som ansvarat för hela upphandlingen?
– Varje kommun har upphandlat eget/gjort sina egna inköp av tjänsterna.
Medborgardriven utveckling blir allt vanligare i Sveriges kommuner. Större krav från medborgarna på smidig service skapar nya utmaningar hos kommunerna på att leverera toppklassigt bemötande.
25 kommuner tidigare
Brilliant jobbar sedan tidigare med 25 kommuner för att utveckla deras dialog med medborgarna. Arbetet fokuseras på att stärka kontakten med medborgarna genom att göra kommunen mer tillgänglig. Detta leder i sin tur till att kontakten som sker, via kontaktcentren, blir mer effektiv och enkel för den enskilda medborgaren. Arbetet bjuder även in medborgarna till dialog kring riktning och utveckling framåt i kommunen.
Kommunens kontaktcenter är en viktig del i arbetet med att komma närmare medborgarna, skapa en medborgardialog samt kunna utveckla kommunens verksamheter med hjälp av medborgarnas input.
Personlig hjälp
Gnesta kommun berättar på sin webbplats att medborgaren hos Servicecenter kan få personlig hjälp utan att boka tid. Exempelvis kan man få vägledning i enklare ärenden som rör kommunen och svenska myndigheter. Exempel på ärenden som den enskilde kan få hjälp med eller vägledning i är:

  • skriva ut och fylla i blanketter
  • kopiera och skanna dokument
  • logga in på till exempel internetbank.
    Den 28 juni intervjuade OFFENTLIGA AFFÄRER Helena Frennmark, affärsområdeschef på Brilliant:

https://www.offentligaaffarer.se/2019/06/28/dialog-ger-nojda-kommuninvanare/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *