Kommunerna fastnar i lyxfälla

Svenska kommuner tar inte ansvar för sina vidlyftiga investeringar och prestigeprojekt. Likt de medverkande i tv-programmet Lyxfällan måste de välja bort glamouren för att ha råd att bekosta det som är betydelsefullt på riktigt.
Det skriver Sara Skyttedal, oppositionsråd (KD) i Linköping i Dagens Samhälle. ”Svenska kommunpolitiker tycks uttråkade av sina huvudsakliga ansvarsområden. Det räcker inte att bygga ordinära skolbyggnader eller att prioritera äldreboenden. Ingen kommun vill vara medioker, utan varje byggprojekt blir del av storslagna ambitioner om att sätta kommunen på kartan”, hävdar hon.
Sara Skyttedal jämför med det kända TV-programmet Lyxfällan, eftersom flera kommuner ”fastnat i ett riskbeteende med ofinansierad lyxkonsumtion som riskerar att försätta dem i enorma låneskulder.” Men för kommunerna är det inte mat och husrum som står på spel. För dem är det kvaliteten i vård, skola och omsorg som riskeras om de inte gör insatser för att komma ur sina ofinansierade lyxliv.

Skattechock stundar
Sveriges kommuner står nämligen inför stora prövningar, påpekar Skyttedal och pekar på att SKL varnar för en skattechock de kommande åren med höjd skatt på två kronor på grund av kostnader som följer av befolkningsökningen och de demografiska förändringarna. Dessutom riskerar framförallt kostnaderna för försörjningsstöd att öka radikalt när statens etableringsersättning för nyanlända löper ut och kommunerna tar över ansvaret för försörjningen.
Sara Skyttedal tar sin egen kommun, Linköping, som exempel, där KD har granskat kostnaderna. ”Där kunde vi konstatera att kostnaderna för central förvaltning skenat de senaste åren. På bara ett år ökade omkostnaderna för politik och gemensamma avgifter från 25 till 45 miljoner.”
Oppositionsrådet anför att utgifterna för kommunikation, ”med almedalsprojekt i mångmiljonklassen och reklaminköp”, de senaste åren nära fördubblats. I årets budgetförslag från Linköpings socialdemokratiska majoritet föreslås kommunstyrelsens budgetram, där dessa poster ligger, öka med ytterligare 42 miljoner.

Badhus och kongresshall
Hon fortsätter: ”På vår nota finns en ny simhall för 760 miljoner. Ett vanligt badhus kostar cirka 100 miljoner. Ytterligare 750 miljoner prognostiseras för ett skolbygge som utifrån vår kartläggning borde bli Sveriges dyraste skola. Ytterligare projekt där Linköpings skattebetalare förväntas betala är bland annat en ny konsert- och kongresshall med minst dubbelt så stor kapacitet som nuvarande kongressanläggning, ett besöksmål av nöjesfältskaraktär, en kommunal biograf som ska konkurrera med SF bio och ett antal nya idrottshallar.”
KD-politikern menar att kalkylen inte går ihop: ”Kommunerna har tappat fattningen om sina utgifter och släppt det ekonomiska ansvaret för framtiden”, konstaterar hon.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommunernas-ansvarslosa-lyxliv-maste-fa-ett-slut-17542
 

0 thoughts on “Kommunerna fastnar i lyxfälla

  1. Bra skrivet o precis som det är. Lite storhetsvansinne i många kommuner där politikerna tar beslut som många profisionella företagare aldrig skulle ens överväga endast pga att det alltid är någon annan som får betala.
    Kommunerna måste tillbaka till basic igen o trygga baskraven i samhället.
    Ansvar måste kunna utkrävas för bristande ansvar mot oss skattebetalare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.