Kommunerna kan få fart på vindkraften

Kommunerna måste vara drivande för vindkraften. Det minskar klimatutsläppen, pressar elpriset och skapar nya jobb. Men regeringen måste ge kommunerna rätt förutsättningar! Det hävdar sex företrädare för nätverket Vindkraftens klimatnytta.

De menar att regeringen måste agera i den kommande budgetpropositionen. Kommunerna behöver få resurser för att identifiera lämpliga placeringar för vindkraften, deras vetorätt måste reformeras och de bör få ta del av fastighetsskatten från vindkraften.

Anders WijkmanAnders Wijkman, en av debattörerna.

Debattörerna har tre förslag till energiminister Anders Ygeman (S) och miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) inför den kommande budgetpropositionen:

För det första bör kommunerna och länsstyrelserna få ekonomiskt stöd av staten för att, utifrån Energimyndighetens kriterier, identifiera lämpliga områden för vindkraft. Det rör sig om om cirka 150 miljoner kronor, och kan leda till mycket omfattande utsläppsreduktioner.

För det andra bör det snarast beslutas om att kommunens tillstyrkan måste lämnas tidigt, avse lokaliseringen och inte kunna ändras under efterföljande prövning. Då skulle projektörerna slippa att ödsla miljoner på projekt som stoppas i ett sent skede av kommunen.

För det tredje bör det snabbt utredas hur kommunerna kan få ta del av fastighetsskatten från vindkraften. Det skulle ge kommunerna ökat incitament att bygga ut vindkraften och dessutom främja lokal och regional sysselsättning.

Linda Burenius, en av debattörerna.

Undertecknarna är:
Anders Wijkman, tidigare EU-parlamentariker, utredare, m.m, och nu ordförande i nätverket Vindkraftens klimatnytta.
Charlotte Unger Larsson (bilden), vd Svensk Vindenergi, nätverket Vindkraftens klimatnytta, Hans Carlsson, vd Siemens Gamesa Renewable Energy, nätverket Vindkraftens klimatnytta.
Linda Burenius, head of public affairs OX2, nätverket Vindkraftens klimatnytta.
Maria Röske, vd wpd, nätverket Vindkraftens klimatnytta.
Peter Zachrisson, vd Stena Renewable, nätverket Vindkraftens klimatnytta.

Debattartikeln var först införd i Dagens Samhälle 2020-09-01.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.