Kommunerna lovordar utredning

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har yttrat sig över den pågående Upphandlingsutredningen med idel uppmuntran. Ander Knape, ordförande på SKL, delar utredningens uppfattning i punkt efter punkt.

Om svenska myndigheter ska göra bättre offentliga upphandlingar som lever upp till medborgarnas behov, måste lagstiftningen bli mindre krånglig. Därför är det bra att upphandlingsutredningen lyfter fram flera delar som behöver förenklas, anser SKL i ett yttrande.

– Det är glädjande att utredningen vill se ett enklare regelverk. Det gagnar både upphandlande myndigheter och leverantörer. Nu är det viktigt att man fortsätter på den linjen i slutbetänkandet senare i år, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL delar utredningens uppfattning att det stora antalet överprövningarna i domstol är ett stort problem som kräver åtgärder. Dessutom måste det bli möjligt att göra direktupphandling under pågående överprövningsprocess, när det gäller obligatoriska uppgifter. SKL anser också att gränsvärdet för direktupphandlingar bör höjas rejält och att ramavtalsregleringen ändras för att möjliggöra större valfrihet och flexibilitet.

– LOU är ett viktigt medel för kommuner och landsting att styra offentligt finansierade verksamheter, som på uppdrag drivs av privata företag. Därför har det stor betydelse hur regelverket är utformat, skriver SKL i ett pressmeddelande.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *