Kommunernas julgåva ska upphandlas

Så gott som samtliga svenska kommuner delar ut presentkort som julgåva till sina anställda. Men följer de lagen när de köper in presentkorten?

Offentliga Affärer har varit i kontakt med Konkurrensverket som för en tid sedan inledde en granskning av några kommuner, Uppsala och Norrköping. Då gällde det inte julgåva utan presentkort inför sommaren och semestrarna. Men myndigheten har nu beslutat att inte gå vidare med granskningarna.

Malin de Jounge, Konkurrensverket.

– Vi kom i morse ut med en artikel om att vi skriver av ärendena mot Uppsala och Norrköping, meddelar Malin de Jounge, enhetschef, enheten för otillåtna direktupphandlingar på Konkurrensverket, när OFFENTLIGA AFFÄRER hör sig för i frågan.

Skattefrihet för gåvor
Bakgrunden till diskussionen, som förts i bland annat Dagens Samhälle, är den tillfälliga lag om skattefrihet för gåvor till anställda, vilkas värde uppgår till högst 1 000 kronor. Lagen infördes den 1 juni 2020 och gäller till den 31 december 2020.

Flera upphandlande myndigheter har valt att ge gåvor till sina anställda med stöd av den nya tillfälliga lagen. Och Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling, har nu alltså granskat några myndigheters köp som har skett med hänvisning till den tillfälliga lagen.

Otillräckliga skäl att utreda
Så här skriver tillsynsmyndigheten på sin webbplats:

”Vi konstaterar att de granskade köpen skiljer sig åt i så stor utsträckning att en fortsatt utredning inte kommer ge generell vägledning i frågan om upphandlande myndigheters inköp av gåvor i form av presentkort. Att ge sådan generell vägledning var ett av skälen till att en utredning initialt prioriterades. Vi har i vår utredning även noterat att de upphandlande myndigheterna har agerat i enlighet med intentionerna i den tillfälliga lagen vars syfte bland annat är att minska negativa effekter för näringslivet till följd av spridningen av coronaviruset.

Med hänsyn till de rådande omständigheterna saknas det därför tillräckliga skäl att fortsätta utreda dessa ärenden.”

Annonseringsplikten gäller
Samtidigt inskärper Konkurrensverket att den nya tillfälliga lagen om skattefrihet för gåvor till anställda inte innebär ett undantag från annonseringsplikten enligt LOU.

– När upphandlande myndigheter köper varor eller tjänster till ett värde som överstiger direktupphandlingsgränsen på 615 312 kronor, ska köpet som huvudregel annonseras, framhåller Malin de Jounge.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *