Kommunernas webbplatser har blivit bättre

 

Det har blivit lättare att hitta information på kommunernas webbplatser jämfört med den mätning SKL gjorde förra året.

Lars Strid på Sveriges Kommuner och Landsting presenterade resultaten under ett seminarium på Kommek i Malmö. Han förklarade att undersökningen genomförs genom att man letar svar på ett stort antal medborgarfrågor via kommunernas webbplatser och i år har det varit betydligt lättare att hitta information. Totalt har undersökningen gett svar på 15 procent fler frågor i år jämfört med 2009.

– Det är uppenbart att en stor del av landets kommuner har tagit den tidigare undersökningen på stort allvar och förbättrat sina webbsidor, säger Lars Strid, på SKL, som ansvarat för mätningen.

Sammantaget är det Umeå kommun som står för det bästa resultatet (92 procent) tätt följt av Huddinge (91) och Örebro (90). Den allra bästa procentuella förbättringen från förra året står dock Dorotea (+213 procent) och Gullspång (+127 procent) för.

– Att informationen till medborgarna är lättillgänglig är en demokratisk fråga, och webben är ju i dag en av våra viktigaste informationskanaler, säger Lars Strid.

Han uppmanade också alla närvarande kommunrepresentanter att stjäla goda idéer från andra kommunwebbar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *