Åtalet efter Encrochat – åklagarens starka berättelse

Trygg & Säker tog upp brännande frågor

Anna Stråth, åklagare i åtalet mot Vårbynätverket, chockade publiken med sin berättelse. Ett annat tema på konferensen Trygg & Säker var ökade krav från staten att kommunerna måste arbeta förebyggande mot kriminalitet och brottslighet. Dessa och många fler högaktuella frågor diskuterades på konferensen Trygg & Säker i Folkets hus i Stockholm den 9-10 november.

Anna Stråth.

Det mest omskakande föredraget under dag två stod kanske Anna Stråth, åklagare i målet mot Vårbynätverket, för. Hon inledde med att visa bilder på brottsplatser, skjutningar där helt oskyldiga personer fått sätta livet till när gängkriminella använt dödligt våld mot verkliga eller imaginära fiender. Mest omskriven bland dessa skjutningar är nog den i Botkyrka då en 12-årig flicka fick sätta livet till för att hon befann sig ”på fel plats vid fel tillfälle”. 

Historiskt avslöjande

Anna Stråth berättade hur hon avbrutit sin föräldraledighet när nyheten om det stora avslöjandet kom att fransk polis lyckats knäcka grov organiserad brottslighet i Europa, inklusive Sverige. Detta var det största som hänt inom polisarbete någonsin. Krypterings-appen EncroChat hade kunnat brytas upp. Chatten mellan kriminella som trodde att de var säkra kom att avslöja diverse nätverk och brottslighet som mord, försök till mord, synnerligen grovt vapenbrott, människorov och mycket annat. 

Dessutom fick man inblick i hur de kriminella nätverken var organiserade med enväldiga ledare i toppen, ”kaptener” som mellanchefer och ”soldater” längst ner i kedjan. I Sverige kunde 25 personer dömas till sammanlagt 140 fängelseår, berättade Anna Stråth. Så tyst har det sällan varit i en konferenssal som just då.

Diger dag ett

Dag ett kunde imponerade åhörare bland annat lyssna på den tidigare diplomaten, utrikesministern och FN:s vice generalsekreterare, Jan Eliasson. Han intar scenen utan åthävor och talar fängslande och inspirerat utan manus eller bilder, men med en pondus och auktoritet som endast en mångårig gärning kan åstadkomma. 

Dessförinnan hölls föredrag, paneldebatter och parallella seminarier kring vikten av förtroende, hur tryggheten kan stärkas, kommunikation i kris och hur man skyddar sig mot cyberattacker och utpressning på nätet. Polisen, Skattemyndigheten, SKR, MSB, företag och organisationer fanns på plats.

Dag ett avslutades med bankett och prisutdelning på Norra Latin, det tidigare legendariska läroverket som numera är konferenscentrum.

Engagerat om ny lag

Engagerat blev det när företrädare för myndigheter, kommuner och organisationer samspråkade från scenen om kommunernas ökade ansvar för förebyggande insatser mot brottslighet.

För att säkerställa att kom­munerna arbetar med dessa frågor på ett effektivt och kunskaps­baserat sätt före­slår regeringen att kom­munernas ansvar för brotts­före­byggande arbete regleras i lag. Enligt den nya lagen ska kom­munerna ta fram en läges­bild över brotts­ligheten och utifrån denna ta ställ­ning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärds­plan. Kom­munerna ska också ta visst ansvar för sam­ordningen av det lokala brotts­före­byggande arbetet och inrätta en sam­ordnings­funktion. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Regeringen överlämnade den 16 juni 2022 en remiss till Lagrådet i riksdagen med rubriken Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Trelleborg har börjat

På scen fanns företrädare för Trelleborgs kommun, där man redan inlett det förebyggande arbetet, bland annat med trygghetsvärdar i bostadsområden. Dessutom BRÅ, Stiftelsen Tryggare Sverige, och Ramboll. Från konsultföretaget medverkade Catarina Klockerud med erfarenhet från kommunalt arbete kring förebyggande insatser. Kommunerna kan göra sådant som inte polisen kan eller ska göra, men då måste politikerna kliva fram och ta ansvar, utbilda sig och få bättre koll, samt delegera till de rätta handläggarna. 

Från BRÅ:s sida betonade man att man gärna kommer ut och ger stöd, i synnerhet till mindre kommuner. Men då måste det finnas någon ansvarig som tar emot stödet, minst en halvtidstjänst, påpekade Karin Svanberg, chef på BRÅ:s enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete. Jacob Ämtvall, statsvetare på Tryggare Sverige hoppas att det blir mer ordning och reda med den nya lagen. 

Säkerhet i skolan

Tidigare på förmiddagen, dag två, hölls ett samtal om hur säkerheten i skolan kan förbättras. Jonas Trolle, chef på Centrum mot våldsbejakande extremism, CVE, ledde diskussionen. CVE är en av de partners som är med och arrangerar konferensen. (Övriga se faktaruta nedan.) 

Jonas Trolle konstaterade att han kan gå rakt in i sina barns skola utan någon som helst kontroll eller säkerhetsrutin. Så fungerar det inte på andra arbetsplatser. Just balansen mellan ett öppet samhälle (och öppen skola) och diverse säkerhetshot är en utmaning som de demokratiska samhällena ställs inför, en fråga som alltmer ställs på sin spets. Det konstaterades att frågan om säkerhet i skolan lyfts upp från rektorsnivån till kommunledningarna.

Enkla åtgärder

MSB försöker rikta fokus på de enkla åtgärderna. Myndigheten har tagit fram bland annat en broschyr om hur man kan förbereda sig inför besök vid badet. På myndighetens hemsida finns statistik, tips och råd kring fallolyckor, bränder, skadegörelse och annat. Flera deltagare i panelen tryckte på vikten av samverkan i kommunerna. Skola, polis, socialtjänst, föräldrar och civilsamhälle kan när de agerar samfällt göra mycket. Maria Elmér, undervisningsråd på Skolverket betonade att mycket fungerar bra i dagens skola. Det är tyvärr tråkigheter, incidenter och våldsinslag som märks i media.

Lena Ljungdahl, skolsäkerhetsexpert, menar att om några år kommer frågan om säkerhet i skolan att vara självklar, inte kontroversiell som i dag. Men det gäller att se till att eleverna kan trivas och att en pedagogisk miljö upprätthålls, skolan får inte bli ett slutet fort.

Carl Jung och Mikael Vig Magnell. FOTO: BO HÖGLANDER.

Många utställare

OFFENTLIGA AFFÄRER pratade även med några utställare, däribland Plegiums företrädare vilka hade fullt upp med att visa sina smarta personlarm och sin försvarsspray. Dessa är helt lagliga eftersom den svenska varianten bygger på mentol i stället för pepparspray. Larmen kan kopplas till en telefon, en växel på företaget eller kommunen. De finns i både ljudlös variant och med alarm. 

Dormakaba visade smäckra säkerhetsdörrar i ett antal varianter, beroende på behov och storlekskrav. Deltagarna kunde själva testa en av dessa. Utvecklingen inom säkerhet går framåt med stormsteg, det är något som kan konstateras.

Media på plats

Även media fanns på plats, förutom OFFENTLIGA AFFÄRER och Aktuell Säkerhet även Epoch Times Sverigei form av frilansjournalisten Lars Liljesvärd, som vi fick en pratstund med vid lunchen. Tidningen uppger sig tro på ”journalistikens ursprungliga roll att rapportera – utan någon agenda.” Vasilios Zoupounidis, vd och ansvarig utgivare, uppger på hemsidan: ”Vi skapar inga drev, vi svartmålar inte människor, vi hänger inte ut folk och vi tror inte på att skriva folk på näsan. Däremot tror vi på människors förmåga att dra egna slutsatser.”

Till media får man väl även räkna Janne Josefsson, mångårig och smått fruktad journalist i bland annat Uppdrag granskning. Här medverkade han dock i en annan roll, som föredragshållare och författare. Hans bok Rädd för sanningen fanns till försäljning och kunde fås i signerat exemplar.

Partners Trygg & Säker

Scuritas, Projsec, Ava security, Commend, Certego, Trelleborgs kommun, Hewlett Packard Enterprise, Aktuell Säkerhet, CVE.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *