Kommuners event riskerar skattemedel

Många kommuner vill sätta sig själva på kartan med bland annat event för att öka besöksnäringen och skapa attraktionskraft för de boende. Därmed riskerar de skattebetalarnas pengar.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde med anledning av detta några frågor till Andreas Bergh, docent i nationalekonomi och välfärdsforskare vid Lunds Universitet och Institutet för Näringslivsforskning. Han menar att det finns en betydande risk att kommuner hamnar i en osund konkurrenssituation gentemot varandra där varje kommuns marknadsföringsåtgärder försvårar för andra kommuners liknande åtgärder. Se intervjun längre ner i texten.
En tredjedel tog risker
Enligt den enkät som Ekot redovisade 2019-09-17 har en tredjedel av alla svenska kommuner tagit ekonomiska risker vid olika typer av event under 2019.
I Ekots enkät deltog 205 av landets 290 kommuner. Det visade sig att 71 kommuner varit ekonomisk garant för event under 2019. Exempel på satsningar som kommuner gör är matmässor och idrottstävlingar. Vissa typer av event rankar kommunerna så högt att de är beredda att ta den ekonomiska risken om eventet skulle överskrida sin budget.
Docenten har kartlagt
En av de medverkande i Ekots inslag var Andreas Bergh, docent i nationalekonomi och välfärdsforskare vid Lunds Universitet och Institutet för Näringslivsforskning. Han har kartlagt hur kommuner försöker sätta sig själva på kartan med bland annat event.
Känner du till hur omfattande fenomenet är? Enligt Ekot har drygt en tredjedel av kommunerna, 71 stycken, varit ekonomisk garant för event under 2019? Finns det andra studier kring detta?
– Vad jag vet har inga systematiska studier gjorts av detta. Mycket forskning är tyvärr fallstudier snarare än jämförande studier av alla 290 kommuner. Ekots siffror låter dock rimliga i mina öron, på basis av min erfarenhet som forskare om bland annat svenska kommuner under lång tid.
Vad tror du det beror på att de kommunala företrädarna hellre lägger pengar på marknadsförande event än på att framhålla vård, skola och omsorg?
– Jag menar att kommunernas företrädare uppfattar ett behov av att marknadsföra sig, sätta kommunen på kartan och vara med där det händer – delvis på grund av uppfattningen att andra kommuner gör på detta vis. Kommunerna själva motiverar det ofta med hänvisningar till konkurrens, men det är mer sällan klart uttalat vad man konkurrerar om och med vem.
Du har på din blogg även uppmärksammat att kommunerna konkurrerar med små företag, kooperativ, m.fl. genom att etablera caféer, cykelverkstäder, m.m. Kan det fenomenet vara ett utslag av samma mentalitet som event-ambitionerna, det vill säga, kommunerna har svårt att hålla sig till sin kärnverksamhet och inse sin primära roll?
– Ja, vi vet att så är fallet: Verksamhet i bolagsform i kommunerna växer och det förekommer även att kommunen via kommunala bolag ägnar sig åt sponsring, vilket det är högst tveksamt om kommunala bolag får och bör göra.
Vad vill du i övrigt säga kring frågan?
– Jag har faktiskt nyligen färdigställt en artikel tillsammans med statsvetaren Gissur Erlingsson där vi diskuterar just dessa frågor. Vi konstaterar att det finns en betydande risk att kommuner hamnar i en osund konkurrenssituation gentemot varandra där varje kommuns marknadsföringsåtgärder försvårar för andra kommuners liknande åtgärder. Den kommer i ett nummer av Ekonomisk Debatt under hösten, nr 7 närmare bestämt.
Partille tog lärdom
En av de kommuner som Ekot pratat med är Partille som sedan två år tillbaka är ekonomisk garant för P3 Guld. Daniel Claesson är evenemangschef på Partille Arena och framhåller att man vill man sprida att Partille finns. Det är bra ur en marknadsföringssynpunkt. Han pekar på att Partille nämns många gånger i stora dagliga media under de dagar då P3 Guld arrangeras.
Göteborg tar risker
Enligt Ekot har även Eventstaden Göteborg har en lång tradition av att ta ekonomiska risker för att få olika event. I EM i ridsport 2017 gick det kommunala bolaget GotEvent med en ekonomisk förlust på 55 miljoner kronor. Då hade staden en S-ledd majoritet. Nu vill KD-politikern Mats Ahdrian (KD), som sedan ett halvår är ordförande för GotEvent att han vill använda kommunala medel på ett annat sätt.
Han upplever att man dragit lärdomar från det som hänt tidigare och tror att man ska skilja på att vara garant och arrangör eftersom arrangörer tar ett större ansvar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *