Kommuners före­skrifter ska finnas på webben

Finansdepartementet vill reglera i lag att kommuner och landsting ska publicera sina gällande lagar och förordningar på respektive webbplatser. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ser att det ligger helt i linje med kommunsektorns strävan mot en e-förvaltning.

Dessutom föreslår Finansdepartementet att ansvaret för att offentligt informera om – kungöra – beslutade regler flyttas från länsstyrelserna till kommuner och landsting. SKL välkomnar förslagen.

– Det är ett bra steg på vägen mot en e-förvaltning. Kommuner och landsting strävar efter att så mycket som möjligt använda internet och annan it-teknik för kommunicera och tillhandahålla tjänster för allmänheten, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL saknar dock ett förtydligande av vilken tidpunkt en beslutad regel, som ännu inte hunnit träda i kraft, ska publiceras på webben. Lagförslaget tar endast upp att gällande regler samt ett register över dessa ska publiceras. Men ibland tar det tid för en beslutad regel att träda i kraft. SKL saknar också förslag om när kungörelsen av beslutade regler ska ske.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *