Kommuninvest frias för dålig kapitalplacering

Helsingborgs stad förlorade målet mot Kommuninvest om den ofördelaktiga placeringen av kapital i amerikanska kommunobligationer som tecknades i december 2004, och som ledde till att kommunen förlorade 35,6 miljoner kronor.

Helsingborgs stad och Dunkers Donationsfond tecknade i oktober 2004 amerikanska så kallade kommunobligationer, emitterade av Kommuninvest, för sammanlagt 63 miljoner kronor. I samband med att obligationerna avvecklades i mars 2008 stod det klart att Helsingborgs stad och Dunkers Donationsfond tillsammans hade förlorat cirka 35,6 miljoner kronor på placeringen.

Bakgrunden till att obligationerna hade förlorat så mycket i värde var finanskrisen i USA. Kommunstyrelsen i Helsingborgs stad beslutade sig i maj 2009 för att stämma Kommuninvest för otillåtna placeringar, eftersom man menade att placeringen innehöll ett ”förbjudet penninglån”, enligt då gällande aktiebolagslag, samt att detta inte framgick i villkoren för placeringen.

I fredags meddelade Stockholms tingsrätt dom i målet och Helsingborgs stads käromål ogillades på alla punkter. Kommuninvests VD Tomas Werngren kommenterar domen i ett pressmeddelande.

– Jag välkomnar Stockholms tingsrätts dom, som visar att Kommuninvest gjorde rätt i samband med emissionen, både när det gäller emissionens giltighet, dess innehåll och att placerarna erhöll tillräcklig information om riskerna, säger Tomas Werngren.

I samma pressmeddelande skriver han att Kommuninvest lärt sig av det som har skett och att man inte längre använder sig av den typ av strukturerad upplåning som behandlats i målet.

– Upplåning via strukturerade produkter är dock en upplåningsform som efterfrågas av placerare och som bidrar till att Kommuninvest kan nå sina mål om bästa möjliga finansieringsvillkor för kommunsektorn, tillägger Tomas Werngren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *