Kommun­obligationerna nu släppta

Kommuninvest har nu genomfört sin första emission av kommunobligationer.

Total emissionsvolym uppgick till 15 miljarder kronor fördelat på 7.5 miljarder i varje tranch. Efterfrågan på obligationerna var hög, rapporterar Kommuninvest, och vid orderbokens stängning fanns ordrar för över 22 miljarder kronor.

Obligationen köptes av främst svenska investerare men det kom även ordrar från Tyskland, Storbritannien, Finland, Holland, Schweiz, Norge, Danmark och Asien.

– Vi senarelade den första emissionen från den 28 oktober till idag eftersom marknaden varit volatil under perioden. Idag har det fungerat som planerat och det känns bra att obligationsprogrammet nu är sjösatt, säger Anders Gånge, finanschef i Kommuninvest.

-Den svenska benchmarkobligationen ger oss en bättre balans i finansieringen, tidigare har vi lånat upp merparten utomlands och eftersom all vår utlåning till de svenska kommunerna sker kronor är det naturligt att också söka finansiering i svenska kronor. Syftet är att uppnå en god likviditet och att på sikt kunna ha ca hälften av den totala upplåningen i Sverige, säger Anders Gånge.

Källa: Kommuninvest

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *