Kommun­ekonomi på internationell topplista

Ett högt kreditbetyg kan vara till fördel om man vill skapa goda låneförutsättningar. Ekonomichef Mats Öberg i Huddinge har tillsammans med medarbetare, kommunens ledning och politiker låtit kommunen kreditvärderas med näst högsta betyg som resultat.

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s bedömer främst organisationens framtida förmåga att kunna betala tillbaka lån. Faktorer som skatteuttag, skuldsättning, geografiskt läge, arbetsmarknad vägs in. Inte bara offentliga och kommunala organ kan bli kreditbedömda utan även länder, städer och privata företag.

Standard & Poor’s genomförde analysen i Huddinge under sommaren 2010 och pekar bland annat ut kommunens stabila och välordnade ekonomi, ett diversifierat näringsliv och god likviditet som positiva faktorer.

− Vi har starka finanser och en budget i balans vilket har resulterat i ett mycket gott kreditbetyg, säger Mats Öberg.
Det geografiska läget med närheten till Stockholm och en god befolkningstillväxt är också faktorer som Standard & Poor´s bedömer som fördelar för Huddinge.

Ovisst om resultatet
Huddinge är en av få kommuner i Sverige som gått igenom det omfattande arbete som krävs för att få en rating av sin finansiella status. Värderingarna är oberoende och ett bra resultat väger tungt i ett finansiellt förhandlingsläge.

− Vi hade höga förväntningar eftersom det går bra för kommunen men man vet ju aldrig i förväg vad resultatet blir, men vi är mycket nöjda med vårt AA+, säger Mats Öberg.

Standard & Poor´s  behöver för sitt arbete tillgång till årsredovisningar, mål och budget, styrdokument och policys. Material om befolkningsutveckling, näringsliv och annat som är viktigt för en kreditbedömning samlar man också in som bakgrundsmaterial. Till det kommer en till två dagar med intervjuer med ledande tjänstemän, politiker och företrädare för kommunens bolag.

Investering i certifikat
Huddinge Kommun kände av det minskade intresset från traditionella långivare som uppstod under och efter finanskrisen. Många utländska bankers intresse för Sverige svalnade samtidigt som kreditmarginalerna blev högre. Det har gjort att antalet möjliga finansiärer har minskat vilket i sig är en risk eftersom man blir beroende av ett färre antal motparter för sin finansiering. Svenska banker har därtill en lägre kreditvärdering än vad kommuner har vilket gör att kommunen kan låna billigare på egen hand genom att emittera obligationer och certifikat i eget namn.

Stora volymer
För att kunna uppnå stora volymer och bästa möjliga priser valde Huddinge att låta kommunen bli kreditvärderad. Standard & Poor´s rating är det enda kreditvärderingsinstitut som har en specifik rating av korta svenska
värdepappersprogram kallad K-1. Denna rating är mycket vanligt förekommande som lägsta krav i många investerares finanspolicys och därmed i praktiken ett krav för att kunna placera större volymer värdepapper på marknaden.

Andra betyg i Sverige
De städer, kommuner och landsting i Sverige som blivit kreditvärderade av Standard & Poor’s har som sämst fått ratingbetyget AA. Sverige som land har fått högsta betyg som är AAA.

Städer:
Stockholm AAA
Göteborg AA+
Uppsala AA+
Helsingborg AA+
Västerås AA+

Kommuner:
Örebro kommun AA+
Norrköping AA+
Sundsvall kommun AA
Lunds kommun AAA

Av Stina Rangmar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *