Kommun­sektorn går mot tuffare tider

Kostnaderna i kommuner och landsting ökar vilket ska bemötas med effektivisering, skattehöjningar och ökade statliga medel, skriver SKL.

I år kommer kommuner och landsting att gå mot ett överskott på drygt 18 miljarder kronor tack vare engångsintäkter på 11 miljarder kronor. För år 2013 beräknas resultatet bli 9 miljarder kronor.

Resultatet för 2013 landar på en nivå som motsvarar cirka sju miljarder kronor under god ekonomisk hushållning i kommunsektorn, enligt SKLs ekonomirapport som publicerades i förra veckan.

– Att kostnaderna ökar kraftigare än normalt hänger samman med två saker: ökade behov från en åldrande befolkning och en höjd investeringsnivå i kommuner och landsting, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt de beräkningar som gjorts av SKL:s ekonomer, krävs flera olika åtgärder, statliga tillskott utöver de redan beslutade, effektiviseringar och skattehöjningar för att behålla ett resultat som motsvarar en procent av skatter och statsbidrag fram till 2016.

Landstingens utmaningar är betydligt större än kommunernas. Nästan hela skattehöjningen beräknas ske inom landstingen. Att utveckla sjukvården kostar pengar och landstingens står inför stora investeringar på kollektivtrafiksidan.

– Det är bra att kommuner och landsting investerar. Det påverkar sysselsättningen och samhällsekonomin positivt, samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för tillväxt i framtiden, säger Anders Knape.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *