Kommun­sektorn klarar skuld­krisen

Kommuner och landsting har förutsättningar att klara omvärldens ekonomiska oro relativt väl.

Resultatet faller visserligen kraftigt jämfört med förra året, men det förklaras till stor del av engångskostnader och minskande statsbidrag. Totalt beräknas kommunsektorn få ett överskott på 2 miljarder.

Pressmeddelande

I den nya ekonomirapport som idag presenteras av SKL förväntas oron i världsekonomin bestå även under nästa år. Det gör att tillväxtutsikterna dämpas och att återhämtningen på arbetsmarknaden bryts. Men trots en svagare ökning av sysselsättningen växer skatteunderlaget fortfarande i relativt god takt.Ladda ner högupplöst bild på Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

– Vår prognos bygger på att skuldkrisen klaras upp under ordnade former. I annat fall ser vi en betydligt mörkare utveckling för kommuner och landsting, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Överskottet för hela kommunsektorn beräknas 2011 bli måttliga 2 miljarder, vilket kan jämföras med förra årets överskott på 18 miljarder. Kommunerna får i år ett överskott på 5 miljarder medan landstingen visar ett underskott på 3 miljarder. Att resultaten minskar beror till stor del på engångskostnader för kommunala pensioner samt att det tillfälliga konjunkturstödet fasas ut.

Generellt sett klarar sig kommunerna bättre än landstingen. För 2013 och framåt förbättras kommunernas resultat, men utan att nå upp till god ekonomisk hushållning. I flera landsting kommer det med stor sannolikhet att krävas besparingar och risk finns också för skattehöjningar för att nå plusresultat.

– Kommuner och landsting med starka resultat i ryggen klarar en sämre intäktsutveckling utan att det behöver bli allvarliga konsekvenser för verksamheten, men för de som haft svårt att få ekonomin att gå ihop 2010 är läget inför 2012 bekymmersamt säger Anders Knape.

I prognosen antas även att statsbidragen fortsätter att öka under de kommande åren. Ökningen ryms inom statens resultatmål.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *