Kommun­webbar blir allt bättre

SKLs årliga studie av kommunernas webbinformation visar att det sker stora förbättringar. Idag lyckas i genomsnitt tre av fyra personer att hitta den information de söker inom två minuter.

Andelen som lyckas hitta svar på sin fråga inom två minuter har ökat från 60 procent 2009 till 75 procent 2011. Bäst resultat får Umeå och Örebro med 94 procent.

Tidigare har Örebro legat högt upp i mätningarna, men aldrig högst.

– Vi jobbar hela tiden med att förbättra vår webbplats med utgångspunkt från medborgarna, säger Kia Lagerqvist, informationsstrateg på Örebro kommun med ansvar för webben.

– Just nu håller vi exempelvis på med olika tester och träffar där vi frågar medborgarna hur de vill använda webbplatsen, ett mycket viktigt led i vårt arbete. Nästa steg blir att jobba för ökad öppenhet och delaktighet och utveckla fler tjänster där man kan utföra sina ärenden direkt via webben, fortsätter Kia Lagerqvist.  
Jämfört med föregående år har Sorsele, Timrå och Bjurholm gjort de största förbättringarna.

– Det är glädjande att se att kommunernas arbete med att göra sin information tillgänglig för medborgarna har gett resultat. Det är viktigt både utifrån ett demokratiskt perspektiv men också ur ett effektivitetsperspektiv. Hittar medborgarna enkelt den information de söker sparar det tid både för den enskilde och för kommunen, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

De verksamhetsområden som generellt sett har den mest tillgängliga informationen är Tillstånd, tillsyn och näringsliv (87%) samt äldreomsorgen (81%).

Undersökningen är den tredje i ordningen och består av över 200 vanlig frågor inom 12 verksamhetsområden som medborgarna brukar söka svar på. Svaren får inte ta längre tid än två minuter att hitta. Alla 290 kommuner har ingått i undersökningen.

Bäst svarsfrekvens totalt sett:

Umeå 94
Örebro 94
Huddinge 93
Tyresö 92
Eskilstuna 91
Linköping 91
Nacka 91
Piteå 91
Uddevalla 91
Lidingö 90
Norrköping 90
Falkenberg 89
Helsingborg 89
Mölndal 89
Sigtuna 89
Arboga 88
Kungsbacka 88
Luleå 88
Stockholm 88
Södertälje 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *