Kompetensförsörjning – Den största utmaningen för dagens offentliga chefer

Det svenska samhället och dess välfärdsstrukturer står inför stora utmaningar, men också möjligheter inför framtiden. Hur kan du som offentlig chef påverka utvecklingen? Hur bidrar du till att skapa trygghet och möjligheter för din organisation samt de människor som berörs? Vilket ledarskap krävs för framtiden och vilka är de största möjligheterna vi har?
Vesna Jovic, VD, Sveriges kommuner och landsting, Maria Högberg, VD, Framtidsverket; Anna Bittner, HR-direktör, Uppsala kommun; Daniel Wägerth, VD, Shortcut

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *