Komplexitet – så kan det hanteras

Att navigera i komplexitet, och att driva utveckling i komplexa system, känns ofta som att ha landat i en helt ny värld utan tillgång till en karta.

Så inleds baksidestexten till boken Komplexitet av Klara Palmberg Broryd som utkommer under vecka 34 / 2021. Den riktar sig till alla som i sitt yrkesliv behöver förstå vad komplexitet är och hur man på bästa sätt tar sig framåt, när uppgifterna som ska lösas är just — komplexa.

– Jag hoppas att boken kan vara något att hålla sig i och luta sig emot, både för chefer och medarbetare som har komplexa uppdrag. Att den kan hjälpa till att sätta ord på och ligga till grund för samtal i projektgrupper, team eller ledningsgrupper för hur man ska möta det komplexa tillsammans, säger Klara Palmberg Broryd till OFFENTLIGA AFFÄRER.

Hon tillträder som Chef för Avdelningen för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet den 1 oktober 2021.

Klara Palmberg Broryd.

Hantera det på rätt sätt
Men vad är egentligen komplexitet? Vi använder gärna detta ord när vi tycker att något är svårt, kanske rent av omöjligt. I boken vill  Klara Palmberg Brorydvisa hur vi skiljer på vad som är enkelt, komplicerat eller komplext. ”På ett pedagogiskt sätt lär vi oss att hantera det enkla och komplicerade var för sig så att vi får tid och energi att hantera det komplexa på rätt sätt”, heter det.

OFFENTLIGA AFFÄRER har fått en intervju med författaren.

Vad fick dig att fatta pennan och skriva om att navigera i komplexitet?

– Under pandemin är det många som upplevt komplexitet och oförutsägbarhet, både i yrkeslivet och privat. Komplexitet har gått från något ”konceptuellt” till något de flesta av oss upplevt i vardagen.

– Jag skrev min doktorsavhandling om organisationer och komplexitet redan 2009 och har sedan dess arbetat med dessa frågor både som konsult och chef. Förra hösten, efter den första tiden av osäkerhet, var det många som började efterfråga mer kunskap om komplexitet och jag fick förslaget att skriva boken.

– Boken grundar sig i både forskning och praktik. Den innehåller både enkla modeller som kan hjälpa oss att förstå och prata om komplexitet. Men också praktiska exempel och handfasta tips på hur man gör för att lyckas (eller bara få något gjort) i komplexitet.

Du måste rimligen ha erfarenheter av komplexa situationer och kanske organisationer – kan du berätta något om det?

– Jag har arbetat i offentlig sektor stora delar av mitt yrkesliv, både i kommun, med regioner och myndigheter. Våra offentliga organisationer är ofta ganska komplexa i grunden, med politisk styrning, många olika professioner och dessutom med uppdrag att möta stora sanhällsutmaningar.

– När det är komplext så fungerar det inte att enbart fokusera på sin egen leverans. För även om jag själv sliter på med mitt eget uppdrag, så behöver de flesta av oss samspela med många andra för att kunna göra vårt jobb. Det finns många beroenden och många olika perspektiv att ta hänsyn till.

– Min erfarenhet, både som chef och konsult, är att det går utmärkt att åstadkomma saker när det är komplext. Men man måste använda andra verktyg och strategier än när man kan ha kontroll.

– Jag brukar få feedback att jag med begripliga exempel gör komplexa frågor hanterbara och presenterar användbara modeller och handfasta strategier ganska lättsamt, avslutar Klara Palmberg Broryd.

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *