Konferens mot penningtvätt och finansiering av terrorism

En ny mötesplats kring hur man kan motverka penningtvätt och terrorfinansiering planeras till 2-3 maj 2022.
– Vår förhoppning är att denna typ av konferens ska bli ett återkommande arrangemang som höjer kompetensen och medvetenheten om dessa frågor, säger Joakim von Scheele, utbildningsansvarig för Center mot våldsbejakande extremism. 

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Hexanova Events och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå (Brottförebyggande rådet) samt myndighetsnätverket Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I nätverket ingår bland andra Finansinspektionen, Säkerhetspolisen, Polisen, Spelinspektionen.

Den 21 december 2021 genomförs det första programrådet. Konferensen berör grupper som kommunala samordnare, revisorer, jurister och anställda inom bank- och finanssektorn. 

”Glada över samarbetet”
Urban Nilsson, vd Hexanova Events och ansvarig utgivare OFFENTLIGA AFFÄRER, ser fram emot en spännande konferens i maj 2022:

– Vi är glada över samarbetet med ett stort antal myndigheter, organisationer och företag relevanta för konferensen. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar som verkligen ger resultat i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i framtiden, säger han.

OFFENTLIGA AFFÄRER har fått svar på frågor av Joakim von Scheele, utbildningsansvarig för Center mot våldsbejakande extremism.

Joakim von Scheele, CVE.

Vad förväntar ni er på CVE av konferensen?
– CVE bedömer att det behövs ett nationellt återkommande forum som lyfter penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiella flöden kring grov kriminalitet ur ett brett perspektiv. Vår förhoppning är att denna typ av konferens ska bli ett återkommande arrangemang som höjer kompetensen och medvetenheten om dessa frågor. 

Vilken är den huvudsakliga målgruppen som bjuds in som deltagare?

– Vi vänder oss framför allt till dem som arbetar professionellt med ekonomiska frågor. Personer inom bank och finans men även inom offentlig sektor.

Kan du ge exempel på några konkreta frågeställningar som kommer att beröras under konferensen?
– Lagstiftningen har skärpts inom detta fält. Vilka krav ställs idag? En hel del görs redan och det behöver synliggöras, också för att identifiera nya insatser som måste till. Vi vill även lyfta det internationella perspektivet, vad som görs i andra länder samt olika typer av trender och framtidsscenarier.

Myndigheter inkopplade
OFFENTLIGA AFFÄRER har tagit del av polisens webbplats där information finns om de 17 organisationer som i en form av nätverk är involverade inom området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. ”För att de kunskaper och kompetenser som finns på olika ställen ska kunna vara till nytta för systemet i sin helhet krävs god samverkan, dialog och effektivt utbyte mellan myndigheterna, samt mellan myndigheterna och verksamhetsutövare”, heter det vidare på webbplatsen.

Myndigheterna i nätverkat har uppdraget att:
– fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring mellan de deltagande organisationerna
– löpande identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism
– sammanställa nationella riskbedömningar.

Dessutom ska de ge information till verksamhetsutövare för att bidra till deras allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder samt övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *