Konkurrens ger mer lika ersättningsnivåer

Kommuner som har valfrihetssystem med ett stort antal utförare har ofta liknande ersättningsnivåer inom hemtjänsten. Det visar en kartläggning som gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting.

Ersättningsnivåerna till utförare av hemtjänst varierar mellan kommunerna. Genomsnittet är 318 kronor per timme. Skillnaden mellan den kommun som har den högsta respektive lägsta ersättningen är cirka 200 kronor.

De flesta kommuner har fastställt ersättningsbeloppen med utgångspunkt från sina egna kostnader även om viss hänsyn tagits till konkurrensläget.

– Det finns tydliga skillnader men det ska ses i ljuset av att det för många kommuner nu är första gången man fastställt ersättningsbelopp för hemtjänsten, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Skillnaden är mindre mellan de kommuner där det finns en betydande konkurrens mellan utförare. Det kan bero på att underlagen som kommer in vid upphandlingen blir mer omfattande, vilket i sin tur ger en bättre uppfattning om kostnaderna för att bedriva verksamheten, säger Håkan Sörman.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes 1 januari 2009. Fram till idag har 88 kommuner infört valfrihetssystem inom hemtjänsten och ytterligare 69 har beslutat att göra det.

– Det finns en pågående diskussion om ersättningsnivåerna inom äldreomsorgen. Och vi hoppas att vår kartläggning ska bidra till att underlätta jämförelser och ge kommunerna ännu bättre förutsättningar att prissätta hemtjänsten på ett effektivt och konkurrensneutralt sätt, säger Håkan Sörman.

Den kartläggning som SKL genomfört bygger på uppgifter från 87 kommuner som infört valfrihetssystem.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *