Konkurrens har lyft äldreomsorgen

Vinsten kan fungera som en morot för att leverera bra även om kvaliteten är svår att mäta. Det hävdas i en ny rapport om äldreomsorgen från ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

Under de senaste decennierna har det blivit möjligt att driva äldreomsorg i privat regi. Förespråkarna för denna utveckling pekar på valfrihet och ökad effektivitet. Kritikerna talar om vanvård och menar att äldreomsorg inte lämpar sig för marknadslösningar.

I rapporten analyserar forskarna förutsättningarna för att nå god kvalitet och effektivt resursutnyttjande vid marknadsliknande lösningar i äldreomsorgen. De frågor som diskuteras i rapporten är bl.a.:
•    Hur fungerar den svenska äldreomsorgsmarknaden?
•    Under vilka förutsättningar kan valfrihet och konkurrens förbättra omsorgen?
•    Vilka krav kan och bör ställas på äldreomsorgens utförare?
•    Vilken betydelse har brukarval för omsorgens kvalitet?

Denna marknad påverkas av tre viktiga omständigheter, menar rapportens författare. För det första kommer finansieringen i huvudsak inte från brukarna. För det andra är delar av tjänsten svåra att kontrollera objektivt på ett sätt som skulle hålla i en domstolstvist. För det tredje har många brukare svårt att göra ett informerat val, liksom att göra sin röst hörd vid missförhållanden.

Även om dessa omständigheter försvårar kommunernas möjligheter att köpa den bästa äldreomsorgen skulle problemen inte lösas genom en återgång till offentlig monopolproduktion.

De kommunala monopolen var förknippade med en rad problem, bland annat ett likriktat tjänsteutbud och en svag ställning för de äldre. Att myndighetsutövningen i form av biståndsbeslut går att skilja från tjänsteleveransen talar för att de beskrivna problemen går att hantera vid privat driven äldreomsorg.

Fakta
Rapport:
2014:1 Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen
Författare: Mats Bergman och Henrik Jordahl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *