Konkurrensen positiv för välfärden

Konkurrensutsättning och upphandling har haft positiva effekter på svensk välfärd. Det visar en studie som Svenskt Näringsliv låtit göra och som presenterades under sommaren. En av de brister som identifierats gäller upphandlingsprocesserna, som behöver bli bättre.
Svenskt Näringsliv har låtit HUI Research sammanställa de senaste årens forskning inom området. HUI Research står för slutsatserna i rapporten. I sitt nyhetsbrev och på webben berättar man om rapporten.
I skriften konstateras att ett antal relevanta studier har publicerats, och även om det finns områden som behöver studeras vidare visar de flesta av dessa ändå att konkurrensutsättningen har haft positiva effekter. De tydligaste positiva effekterna berör produktiviteten. Det är svårare att dra slutsatser om konkurrensutsättningens effekter på effektiviteten, eftersom många studier inte relaterar de uppnådda effekterna till resurserna som förbrukats, skriver författarna.
I forskningsöversikten identifieras några områden där det idag råder brister. För att skapa mer värde i välfärden borde dessa områden vara prioriterade:

  • Lika villkor mellan privata och offentliga leverantörer
  • Bättre upphandlingsprocesser
  • Bättre ersättningsmodeller
  • Bättre samordning och kontinuitet mellan olika utförare av välfärdstjänster

Rapporten är den första av fem inom ramen för projektet ”Värde i välfärden”. Syftet är att lyfta den bredare frågan om hur välfärden bättre kan organiseras för att skapa värde för brukare, patienter och elever.
Rapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm den i slutet av juni 2014 då tre forskare kommenterade den; Henrik Jordahl (docent vid IFN och extern forskningsledare vid SNS), Sofia Lundberg (docent vid Umeå Universitet) och Clas Rehnberg (professor vid Karolinska Institutet).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *