Konkurrens­expert i upphandlings­utredning

Peter Lindblom, chef för avdelningen för offentlig upphandling på Konkurrensverket, har blivit utsedd till expert i regeringens utredning om offentlig upphandling. Utredningen leds av den före detta europaparlamentarikern Anders Wijkman.

Syftet med utredningen är att utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv.
− En central fråga är om det går att göra ekonomiskt goda affärer i offentlig upphandling, samtidigt som man använder sin köpkraft till att ta miljö-, sociala och etiska hänsyn och verkar för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag, säger Peter Lindblom i Konkurrensverkets nyhetsbrev.

Han är entusiastisk inför uppdraget, framförallt eftersom det rör frågeställningar som inte tidigare utretts. Från Konkurrensverkets sida är de viktigaste frågorna vad som kan göras för att förbättra konkurrensen och göra offentlig upphandling attraktiv för leverantörerna så att antalet anbud ökar.

På vilket sätt kan Konkurrensverket bidra till i utredningen?
– Som tillsynsmyndighet över offentlig upphandling har vi haft möjlighet att göra en hel del iakttagelser över åren.

Vad hoppas du att utredningen leder till?
– Att det går att skapa en balans mellan kostnaderna och den ekonomiska nyttan i offentlig upphandling med hänsyn till befintliga regelverk. Dessutom vore det mycket bra om vi kunde komma fram till vilka åtgärder som behövs vidtas för att höja effektiviteten vid offentlig upphandling.

Utredningen pågår fram till 28 juni 2012 och leds av Anders Wijkman.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *