Konkurrens­kraftig kapital­förvaltare i topp

Kapitalförvaltningen utgör en viktig del av Kammarkollegiet. Det gäller dock att hävda sig mot banker och andra kapitalförvaltare som slåss om kunderna. Vad är det som gör att denna anrika myndighet fortsätter att rankas mycket högt bland svenska kapitalförvaltare?

Kammarkollegiet förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen genom kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder.

– Våra kunder finns inom den statliga och kyrkliga sfären det betyder att vi inte får approchera kommuner och privata kapitalägare, säger Leif Hässel, chef för kapitalförvaltningen, Kammarkollegiet.

Det måste alltså finnas en statlig eller kyrklig koppling, vilket ibland leder till att förvaltningen får fråga regeringen om de kan ta kunden eftersom vissa bolag ligger i den grå zonen. Kammarkollegiets kapitalförvaltning är lika konkurrensutsatta som privata kapitalförvaltare och konkurrerar med bland annat bankerna om samma kundsegment. För närvarande har kapitalförvaltningen cirka 450 kunder.

Förvaltningsform efter önskemål
– Vi förvaltar kunders kapital dels i samägd form i så kallade konsortier vilket fungerar precis som vanliga investeringsfonder eller bankfonder men även i form av diskretionära mandat, fortsätter Leif Hässel.

Vad gäller diskretionära mandat är det kunden själv som bestämmer placeringspolicyn. Totalt förvaltar kapitalförvaltningen närmare 140 miljarder kronor, varav cirka 14 miljarder är i konsortier och cirka 125 miljarder diskretionärt.

Förvaltning är långsiktig i den bemärkelsen att man förväntar sig slå ett index över tiden men inte nödvändigtvis varje månad. Med ett brett utbud av tjänster i kombination med kunniga medarbetare rankas kapitalförvaltningen sedan många år i topp bland svenska ränteförvaltare.  

En erfaren organisation
En av förvaltningens styrkor är de erfarna medarbetarna.
– Vi är 26 anställda totalt som arbetar med fyra huvudtjänster; kapitalförvaltning, ekonomiredovisning, backofficetjänster och middleofficetjänster, berättar Leif Hässel.

Styrelsens, fonddelegationens, medlemmar beslutas av regeringen och består av sex professionella aktörer med mycket goda meriter inom finanssektorn. Ordförande i fonddelegationen är Kammarkollegiets generaldirektör Claes Ljungh.

Leif Hässel har själv ett gediget CV som bidrar till Kapitalförvaltningens framgångar. Med en bakgrund helt inom finans och förvaltning av främst ränteplaceringar, valuta och fastigheter har han en bred kompetens.

– Jag har även arbetat med allokering mellan tillgångsslag och skrivit två böcker inom finans. Leif Hässel har tidigare haft arbetsgivare som Fjärde AP-fonden, SEB, Trygg-Hansa, Alfred Berg och Riksbanken.

Ledande inom etik och miljö
Kapitalförvaltningens reviderade policy inom miljö och etik innebär tuffare krav och högre integrering i investeringsprocessen. Detta bidrar också till deras redan ledande position bland annat genom konventioner om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption.

– För oss är det viktigt att fortsätta arbeta efter våra etiska och miljömässiga värderingar. En uppdaterad policy är därför ett kvitto på att vi regelbundet utvärderar vår arbetsrutin, säger Leif Hässel.

Två gånger per år får Kammarkollegiet en rapport från en extern rådgivare som har tittat på hur de fastställda kriterierna och konventionerna efterföljs. Kapitalförvaltningen väljer numera att på ett tydligare sätt bygga in policyn i investeringsprocessen eftersom företag som prioriterar etik och miljö bedöms kunna leverera högre långsiktiga vinster vilket gynnar aktiekurserna.

Utveckling för ledande position
För att behålla sin ledande position på marknaden arbetar kapitalförvaltningen hela tiden för att utveckla förvaltningskonceptet så att de kan möta kundens nya behov.

– Vi har effektiviserat vårt affärs- och ekonomisystem så våra tjänster är både bättre och effektivare. Vår fokus ligger alltid på att sätta kundens behov i fokus och ge mervärden i form av god avkastning, bra rapportering och kvalitativ service, avslutar Leif Hässel.

Stina Rangmar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *