Nej till servicecenter, säger Konkurrensverket

Konkurrensverket avstyrker förslaget om bildandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter. Utredningen utgör enligt Konkurrensverket inte tillräckligt bra underlag för beslut.

Pressmeddelande

Betänkandet innehåller förslag som ska ligga till grund för regeringens ställningstagande till hur den fortsatta processen med att bilda ett servicecenter ska utformas. Enligt Konkurrensverket är bland annat ansvarsfrågorna, konsekvensbeskrivningarna, sekretess och informationssäkerheten inte tillräckligt väl belysta.

Dessutom anser Konkurrensverket att det saknas en utförlig diskussion om hur servicecentret kommer att bidra till att konkurrensutsätta de statliga personal- och ekonomiadministrativa funktionerna.

0 thoughts on “Nej till servicecenter, säger Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *