Konkurrens­­verkets forskning

Konkurrensverket öppnar plånboken och delar ut fem miljoner kronor till nya och gamla forskningsprojekt. Generaldirektör Dan Sjöblom vill på så sätt öka kunskapen om konkurrens- och upphandlingsfrågor.

– För att förstå hur marknader, konsumenter och företag fungerar är det nödvändigt att öka kunskapen med hjälp av forskning, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

De dryga fem miljoner kronor som myndigheten delar ut i finansieringsbidrag går till vitt skilda projekt.

Ulrika Winblad Spångberg vid Uppsala universitet ska se på kvalitetsuppföljning av upphandlad äldreomsorg.

Tobias Indén vid Syddansk universitet ska studera danska och svenska valfrihetssystem för att utröna hur marknadens funktionssätt påverkas i olika situationer.

Mattias Lundbäck vid Ratio forskar på förekomsten av kommunala bolag på konkurrensutsatta marknader.

Andra områden som för forskningsbidrag från Konkurrensverket är marknadsmakt och pris på den svenska livsmedelsmarknaden med kaffe som exempel. Offentliga organisationers styrning av underleverantörer vid offentlig upphandling är ett annat projekt.

– De olika forskningsprojekten vi nu ger bidrag till uppvisar en bred bukett av ansatser för att öka kunskapen. Avsikten är att öka förståelsen för olika processer, och därmed få väl fungerande marknader, säger Dan Sjöblom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *